Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Era-Net Seismoelectric Effects for Geothermal Resources Assessment and Monitoring - See4Geo

Tildelt: kr 2,0 mill.

Kartlegging av vannførende sprekkesystem i berggrunnen er viktig for geotermisk utnyttelse, både for kartlegging av de geotermiske ressursene og for å overvåke effekten av stimulering av sprekkenettverk.. Geologisk kartlegging av sprekkenettverk er tradisjonelt utført med seismiske teknikker. Disse kartlegger sprekker, men er lite egnet for å innhente informasjon om innholdet i sprekkene Elektromagnetiske (EM) målinger derimot kan kartlegge væske type og egenskaper i bergartsprekker men er lite egnet til å kartlegge bergartsstrukturer I SEE4GEO kobler vi seismiske og EM og studerer seismoelektriske effekt (SEE). SEE oppstår fra seismisk-til-elektromagnetisk konvertering i naturlig ladede porøse medier med en viss grad av væskemetning. I prosjektet planlegger vi å vurdere potensialet til SEE ved numeriske simuleringer, lab tester og feltmålinger. Det franske SEE4GEO-teamet og det amerikanske teamet har utviklet koder for å modellere SEE-signaler. Kodene er basert på de samme prinsippene, men en basert på tid og en på frekvens. Innledende laboratorietester er utført. Foreløpige resultater viser at oppsettet er i stand til å generere og oppdage koseismiske elektriske signaler og at man kan måle vannfylte sprekker ved endringer i det elektriske signalet NORCE utførte et felteksperiment for å teste seismoelektrisk innsamling ved Svelvik CO2 Field Lab i september. Analyse av disse datasettene pågår med å identifisere det koseismiske elektriske signalet ved å sammenligne SEE-signalet målt i borehullene med seismiske signaler registrert ved bruk av DAS (distribuerte fiberoptisk akustisk målinger).

The main question we want to address with SE4GEO is: can we map fluid-saturated fracture networks for geothermal resource assessment and monitoring down to the relevant reservoir depth? Traditional seismic imaging techniques fail to resolve fluid-phase properties, while purely electromagnetic (EM) approaches typically provide limited, low-resolution constraints on the rock structure. Seismoelectric effects (SEE) arise from seismic-to-electromagnetic conversion in naturally charged porous media with a certain degree of fluid saturation. SEE are highly sensitive to fluid properties, such as resistivity and dynamic fluid viscosity. Since the coupling between seismic and electromagnetic fields is purely natural, the coupling coefficient between seismic and electromagnetic energy is sensitive to permeability, porosity, salinity, and other crucial geothermal reservoir properties. We propose a fully integrated approach to assess the potential of SEE for the exploration and development of geothermal systems, by creating a SEE numerical package to be used for improved subsurface imaging and characterization, supported and validated by laboratory experiments and field surveys for practical application. The main challenges anticipated will arise from the signal-to-noise ratio of the converted electromagnetic signals. We will develop dedicated data acquisition and data processing techniques to both extract and enhance the SEE converted signals. The inversion capabilities of the software will focus on extracting key geothermal subsurface properties such as permeability as well as the location of the fluid and its properties (e.g. resistivity, salinity, and viscosity). Combining laboratory experiments and tests in controlled environments, with actual field data acquisition and validation, will enable us to optimize SEE technology for realistic geothermal scenarios.

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi