Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digital innovasjon og immaterialrett i museumssektoren

Tildelt: kr 0,25 mill.

-

Bakgrunnen for prosjektet: I 2015 ble Kristiansand kommune tilbudt kunstsamlingen til Nicolai Tangen. Dette dannet utgangspunktet for det såkalte Kunstsiloprosjektet. Kunstsiloen vil etter planen ferdigstilles i 2022. Virkeligheten Kunstsiloen vil drive sin virksomhet innen er preget av økende digitalisering, og med det også globalisering. Det er et kontinuerlig press for å være relevant, og for å skape en bærekraftig virksomhet. I denne virkeligheten er det svært viktig at museene selv driver forskningsbasert virksomhet for å skape bærekraftige forretningsmodeller for digital kuratering og bruk av sine samlinger. Digital kuratering er en måte å gjøre visuell kunst tilgjengelig og relevant for et stadig bredere publikum, noe som igjen stimulerer til økt omsetning og vekst. Den nye forretningsmodellen som ønskes utviklet, skal være basert på digital kuratering og digital fremstilling av visuell kunst. Gjennom arbeidet med forretningsmodellen ønsker museet å skape et nytt marked gjennom disruptiv innovasjon. Det disruptive elementet vil knytte seg til bruken av narrativet rundt kunsten på en annen måte enn det som i dag er den rådende bruken. Prosjektet skal ta tak i «oversettelses»-utfordringen av kunst som fysisk opplevelse til digital opplevelse, og søke å løse dette fra museumsperspektivet. I tillegg skal prosjektet søke å løse de rettslige problemstillingene som knytter seg til opphavsretten til kunstnerne (og i noen tilfelle kuratorene) som får sine verk presentert i digitale format. Disse problemstillingene er kartlagt nå i et pågående forprosjekt. Videre skal prosjektet bruke løsningene på disse to hovedutfordringene som grunnlag for utvikling av strategi for forretningsmodellen over en digital plattform. Utviklingen av forretningsmodellen vil bidra til en bærekraftig bruk av museets verk og tilknyttede nettverk i digitale format.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena