Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

MarTERA BIOGLIDER, BIOGLIDER : Autonomous Exploration and Monitoring of Marine Ecosystems

Alternativ tittel: BIOGLIDER: Autonom utforskning og overvåkning av marine økosystem

Tildelt: kr 5,7 mill.

BIOGLIDER er et MarTERA ERA-NET Cofund prosjekt med hovedformål å utvikle og demonstrere en smart løsning for måling og overvåkning av marin miljøstatus, marine økosystem og økosystemprosesser. BIOGLIDER kombinerer akustiske og optiske sensorer for karakterisering av biologiske komponenter i vannsøylen, kombinert med et telemetrisystem for akustisk kommunikasjon med subsea observasjonsplattformer for datahøsting. Denne løsningen demonstreres på undervannsglidere som egner seg spesielt godt for langtidsovervåkning i krevende havmiljø. Undervannsglidere er en type autonome undervannsfarkoster (AUV) som benytter variabel oppdrift, kombinert med hydrofoiler, for framdrift gjennom å gli gjennom vannsøylen under opp og nedstigning. BIOGLIDER kombinerer ekspertise fra industri og forskning innen sensorteknologi og undervannsglidere fra Frankrike, Norge, Polen og Kypros. Løsningen som utvikles i prosjektet vil kunne tas i bruk i operasjonell overvåkning for havnæringer, god miljøstatus (MSFD-GES), og marin økosystemforskning og overvåkning.

BIOGLIDER will develop, demonstrate and prepare the first commercialisation of a multi-platform ‘smart’ marine ecology sensing solution for autonomous underwater vehicles. Through a strong collaboration between industrial and scientific partners, BIOGLIDER will combine expertise in new sensor technology and underwater gliders in France, Norway, Poland and Cyprus, to achieve new observation of biological parameters in extreme environments. BIOGLIDER will integrate miniaturized imagery and echosounder systems, in combination with a new acoustic telemetry link to fixed subsea observation platforms, to unlock near real-time monitoring of the under-observed mesopelagic ecosystem for research and industry. The BIOGLIDER solution will be useful for monitoring 1) biological parameters for zooplankton and fish ecology applications, 2) Marine Strategy Framework Directive (MSFD) descriptors (Good Environmental Status), and 3) for operational monitoring for ocean industries.

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum