Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

MEMOROBIA: Memorialisation of Romani enslavement in territories of contemporary Romania

Alternativ tittel: MEMOROBIA: Memorialisering av det romske slaveriet i områder av dagens Romania

Tildelt: kr 8,0 mill.

De færreste av oss kjenner til at i over 500 år – fra 1300-tallet til 1850-tallet - ble romer holdt som slaver i områder som i dag er en del av Romania. På Rumensk kalles slaveri Robia: romer ble behandlet som en vare som kunne kjøpes og selges, og slaveeierne sto fritt til å straffe menneskene de betraktet som sin eiendom. I forskningsprosjektet MEMOROBIA tar vi som utgangspunkt at Robia er et undertrykket minne i Europeisk historie som preger romers liv også i dag. MEMOROBIA-teamet består av forskere fra Romania, Sverige, Norge og USA. Ved hjelp av metoder fra samtidshistorie, sosialantropologi og utdanningsvitenskap skal vi bidra til ny kunnskap om denne underkommuniserte delen av romenes og Europas historie og samtid. Vi skal - analysere ettervirkninger av slaveriet i Romania og konsekvenser slaveriet har for romer i dag på områder som internalisert rasisme, relasjonen mellom romer og ikke-romer, rasebasert fattigdom og antisiganistiske holdninger; - undersøke hvordan Robia blir husket og videreformidlet i dag (memorialisering) og drøfte former for aktivisme som fremmer historisk rettferdighet for romer - kartlegge hvordan Robia presenteres i norsk og rumensk utdanning, og undersøke hvordan temaet kan bli integrert i undervisning i Europeisk sammenheng på en etisk måte. Funn fra MEMOROBIA-prosjektet vil gi ny innsikt i de historiske årsakene til dagens situasjon for romer som preges av fattigdom blant romer og antisiganistiske holdninger i store deler av Europa. To utstillinger – en i Bucuresti og en i Oslo – vil presentere funn og analyser for et bredt publikum. Prosjektet-teamet vil også skrive vitenskapelige artikler, hvor de blant annet vil drøfte hvordan dette historiske traumet på best mulig måte kan inkluderes i utdanning i ulike europeiske land, med Norge og Romania som eksempler.

The MEMOROBIA research project focuses on a virtually unexplored research topic, namely the legacy and memorialisation of Robia: Romani enslavement in territories of contemporary Romania. That Romani people were enslaved for 500 years (from the 1300s to the 1850s) in Wallachia and Moldovia, that all Romani people in these territories were born slaves, and that they were considered property to be sold or exchanged and could be punished as the owners pleased are little known facts to most – and a suppressed memory in Europe. It is our hypothesis that this trauma has had grave consequences for both Romani lives and non-Roma–Roma relations. Grounded in the fields of contemporary history, social anthropology and education, the project will research Robia slavery from a contemporary perspective. First, the project will analyse the consequences of Robia slavery in present-day Romania, including the consequences for Romani self-images and non-Roma–Roma relations, such as racialised poverty and antigypsyism. Further, the project will research the new field of memorialisation of Robia slavery, and provide an informed discussion on the pros and cons of activism aiming at historical justice in this context. Lastly, the project will map Robia slavery in Romanian and Norwegian education, with the aim of addressing how Robia slavery can be ethically integrated into educational settings in Europe. The project’s contribution will be both empirical and theoretical. Empirically, the project will establish new knowledge of the consequences and memorialisation of Robia slavery in contemporary Romania. Theoretically, the project will contribute to theories of historical justice by analysing the relationship between historical-justice perspectives on Robia slavery and its relevance to topics such as Roma identity, ethnopolitics, non-Roma understandings and antigypsyism, as well as by introducing the theoretical perspective of historical justice into slavery education. For more information, please see the project website at https://www.mf.no/memorobia

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren