Tilbake til søkeresultatene

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Indigenous homemaking as survivance: Homemaking as cultural resilience to the effects of colonization and assimilation.

Alternativ tittel: Urfolk og hjemmets betydning for kulturell overlevelse: Kulturell resiliens mot effektene av kolonisering og assimilering.

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

324598

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2026

Å skape et hjem er noe av det mest grunnleggende vi mennesker gjør. I dette prosjektet skal vi undersøke betydningen av hjemmet for kulturell overlevelse blant samer og inuit i Norge, Sverige, Danmark og Grønland. Da ser vi på både arkitektur, interiør, aktiviteter og boformer. Vi skal også undersøke hvordan bolig- og velferdspolitikken myndighetene førte bidro til å assimilere urfolk indirekte, fordi det kanskje ikke ble tatt hensyn til urfolks hverdagsliv og behov. Vi har et sammenliknende perspektiv der vi ser om det finnes likhetstrekk i hva slags bolig- og velferdspolitikk de ulike har ført, og effektene av denne. Det mest ekstreme eksempelet er det som skjedde i Finnmark og Nord-Troms under og like etter andre verdenskrig. Under krigen ble lokalsamfunn her fullstendig nedbrent og utslettet, for deretter å bli bygd opp igjen etter den norske velferdsstatens prinsipper. Også i andre lokalsamfunn har samer og inuit opplevd at sentralisering, bolig- og velferdspolitikk bidro til å frata folk deres tradisjonelle hjem og usynliggjøre deres kultur. Likevel overlevde kulturen! Et formål med prosjektet er å finne ut av hvordan folk har klart å ta vare på sin kultur på tross av vanskeligheter, både i fortid og nåtid, gjennom å skape et hjem hvor deres kultur kunne overleve. Vi vil gjøre kvalitative intervjuer, observasjoner, foto- og dokumentstudier av hjem og boligpolitikk. En del av prosjektet vil også være utadrettet, hvor vi gjennom seminarer, kampanjer i sosiale medier og fotoutstilling vil bidra til å sette fokus på hjemmets betydning for urfolk i deres hverdag. Gjennom prosjektet ønsker vi å utvikle perspektiver som kan skape robusthet, håp og kreativitet for kulturell overlevelse på urfolks premisser.

In this project, we will explore how Sámi and Inuit homemaking as an everyday life practice is a form of cultural resilience after the effects of assimilation, colonization and post-war welfare policies such as housing policies in the Scandinavian countries. While there has been extensive research on the direct assimilation policies, much less attention has been given to often well-meaning welfare and housing policies and its impact on the further elimination of Indigenous cultures. In addition to sharing some basic features regarding history, language, culture, welfare and politics, the Scandinavian countries also are similar in the sense that the debates regarding colonization have mostly been concerned with cultures and societies in former colonies in non-European territories. This "innocent" image has silenced the internal colonization and assimilation of the Indigenous Sámi and Inuits. We argue that homemaking is a curiously overlooked practice in research that needs attention, since it is a practice that exists in the intersection between individual agency and larger cultural, ontological and political structures. Politics is shaped and reshaped through the reality that we live. A home is more than just a shelter, it is a space for individuals, families and guests to create a sense of belonging in the world, and one of the most fundamental material and cultural practices. Through an interdisciplinary research design, we will post-war welfare and housing policies and its impact on Indigenous everyday life, and how homemaking as a practice in the past and present can be analyzed through the lenses of cultural resilience, survivance and decolonization. We as researchers also have an ethical responsibility to produce knowledge beyond victimization. We need to create knowledge that can contribute to resilience, hopes, visions and creativity of lived Indigenous lives.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

P-SAMISK-Program for samisk forskning