Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Policy capacity of interest groups

Alternativ tittel: Politisk kapasitet av interesseorganisasjoner

Tildelt: kr 11,8 mill.

Interesseorganisasjoner representerer forskjellige grupper – arbeidstakere, profesjoner, brukere, leverandører av offentlig tjenester – som har interesse i hvordan offentlig sektor fungerer og hva slags politikk som blir utviklet. Det forventes at disse organisasjonene bidrar til offentlig politikk og styring med informasjon, ekspertise og legitimitet. Vi vet overraskende lite om disse organisasjonene kan oppfylle disse forventninger, om noen organisasjoner har mer kapasitet enn andre, hvordan kapasiteten for den slags bidrag oppbygges, og hvilke dilemmaer disse organisasjonene har når det gjelder forstrekning av politiske kapasiteten. I dette prosjektet er fokus på utdanning, som er en del av offentlig sektor med høy tilstedeværelse av interesseorganisasjoner. Hovedmål er å identifisere hvor mye og hva slags politisk kapasitet det er blant interesse-organisasjoner i utdanningsfeltet, hvordan dette kan forklares, og hva konsekvensene er for den omfattende politiske kapasiteten i utdanning i Norge. Prosjektet består av detaljerte case studier om syv interesseorganisasjoner som er sentrale i det norske utdanningsfeltet: tre fagforeninger (Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Forskerforbundet), to foreninger av utdanningsorganisasjoner (Private Barnehagers Landsforbund, Universitetet- og høgskolerådet), og to studentorganisasjoner (Elevorganisasjonen og Norsk studentorganisasjon). De norske organisasjonene er sammenlignet med tilsvarende organisasjoner i Finland og Tyskland.

This study analyses policy capacity of interest groups. Interest groups provide important policy goods to the policy-makers, such as information, expertise and legitimacy and, in doing so, complement the policy capacity of the state. Assessing policy capacity of interest groups is crucial for assessing the overall systemic policy capacity, which is a necessary condition for policy success. This project analyses policy capacity of interest groups focusing on education in Norway, through in-depth case studies of key organizations in this domain representing the interests of the professions (Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Forskerforbundet, Skolelederforbundet, Fagforbundet), providers (Private Barnehagers Landsforbund, Universitetet- og høgskolerådet, Norsk Fag- of Friskolers Landsforbund og Virke (Ideel)) and users of education services (Norsk studentorganisasjon, Foreldreutvalgene og Abelia (NHO)). The Norwegian organizations are compared with their counterparts in a similar system - Finland, and in a contrasting system - Germany. Specifically, the project maps the distribution of political, analytical, operational, communicative and relational dimensions of policy capacity between interest groups, as well as within interest groups, taking into account their internal organizational complexities. The project explores how identified distributions of policy capacity can be explained and what are the consequences for the overall systemic policy capacity. The project combines theoretical insights from interest groups literature, organizational studies, and studies of education governance, and relies on both qualitative and quantitative data. The project will provide the first systematic and comprehensive analysis of policy capacity of interest groups organizations in education in Norway. Apart from contributing to research literature, the project also has practical relevance with regards to sharing of knowledge and experience concerning boosting policy capacity both within and across the involved interest groups.

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren