Tilbake til søkeresultatene

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Shocking times for European economic integration

Alternativ tittel: Sjokkerende tider for europeisk økonomisk integrasjon

Tildelt: kr 8,8 mill.

Europeisk økonomisk integrasjon har over tid blitt stadig mer omfattende og kompleks, med en stadig større mengde med felles lovgivning der de økonomiske virkningene ikke så lett kan tallfestes. Prosjektet vil vi evaluere og teste empirisk eksisterende vitenskapelige tilnærminger for å måle omfanget av økonomisk integrasjon, med sikte på å videreutvikle metodene. Europeisk integrasjon har nylig også blitt rammet av ulike sjokk som Brexit, Trumps handelskrig, koronaepidemien, konkurransen fra Kina og fra 2022 også Ukraina-krigen. Vi vil belyse disse sjokkene og bruke informasjon om dem for å få ny kunnskap og kartlegge virkningene av økonomisk integrasjon for handel og investeringer med varer og tjenester; for eksempel er Brexit et naturlig eksperiment med (delvis) disintegrasjon som frambringer ny viten. I prosjektet vil handelsvirkningene av integrasjon bli analysert med anerkjente empiriske metoder, understøttet av numeriske modeller som belyser hvordan integrasjonen slår forskjellig ut for ulike land og regioner. Mens tidligere forskning om økonomisk integrasjon har fokusert mest på handelen med varer, vil tjenester og internasjonale investeringer stå sentralt i prosjektet. Vi vil bruke «mikrodata» på bedriftsnivå for utvalgte land for å belyse samspillet mellom handel og investeringer, og hvordan dette har blitt påvirket av integrasjon. Dette er spesielt viktig for tjenester, som over tid har økt kraftig i betydning og der en betydelig del av eksporten skjer gjennom filialer i utlandet snarere enn handel over grensene. Tjenester er en viktig del av de internasjonale verdikjedene, og vi vil analysere hvordan europeisk integrasjon og ulike sjokk påvirker disse verdikjedene. Prosjektet vil pågå fra oktober 2021 til ut 2024, og er et nyetablert samarbeid på området mellom NUPI, Kiel Institute for the World Economy, universitetet i Groningen og LSE (London School of Economics and Political Science). I prosjektets to første år er nye databaser etablert for den videre analysen i prosjektet. Dette inkluderer en ny detaljert database for EUs handel og handelspolitikk over 20 år; nye data om virkningene av Brexit; samt nye data for utenrikshandel og -investeringer på bedrifts- og transaksjonsnivå nivå i flere land. Tre artikler i internasjonale tidsskrifter, en i et nasjonalt tidsskrift og et bokkapittel på internasjonalt forlag er til nå publisert og flere nye artikler er under forberedelse eller fagfellevurdering. Artiklene omhandler europeisk integrasjon, handel og handelspolitikk, Brexit og sanksjoner mot Russland, og er framlagt på en rekke seminarer og konferanser i Norge, Nederland, Storbritannia og Tyskland, inkludert arrangementer for næringsliv og forvaltning.

This project establishes new cooperation between four important research institutions in Germany, UK, Netherlands and Norway, focusing on European economic integration. International economic integration has become more complex and comprehensive over time, but research lags behind and there is uncertainty about measurement and economic impact. Recently, the shocks of Brexit, Trump and Covid-19 have created new challenges and knowledge needs that the project aims to address, also exploiting new data created by these disruptions. The project aims to improve measurement and methods in the analysis of international economic integration. Organised in three works packages, WP1 will collate, compare and evaluate existing metrics on trade agreements, and deliver improved measures to be used in the project. Using disintegration to characterise the nature of integration, WP1 will also map changes in integration due to Brexit. WP2 analyses the impact of economic integration for countries and regions, using state of the art structural gravity and large-scale numerical models in tandem with empirical analysis to shed light on the economic impact of economic integration and the recent steps towards disintegration. WP2 will also shed light on the uneven impact of international economic integration across domestic regions; along with updated evidence on regional disparities in Europe. WP3 uses unique firm-level data for the four countries to examine the interaction between trade in goods, trade in services and international investment, thereby filling important knowledge gaps in research on integration. The results will provide evidence on the impact of Brexit and other trade policy changes, as well as the transition of European value chains for goods and services. Aiming for publications in high-quality journals and wide dissemination of results, the project aims to present novel and independent research guiding policy and research on important issues for the future of Europe.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser