Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Student athlete learning, psychosocial development, mental and physical health and well-being in secondary school sport classes

Alternativ tittel: Idrettselevers læring, psykososiale utvikling, helse og velvære, og idrettsrelaterte helseproblemer i idrettsklasser på ungdomstrinnet

Tildelt: kr 8,0 mill.

Å gi muligheter for talentutvikling i skolen har blitt en populær tilnærming i utdanningssektoren. I Norge er det vanligste eksemplet å tilby talentutvikling i idrett. En ny, spesialisert sektor av norske ungdomsskoler tilbyr nå idrettsklasser til unge idrettsutøvere. Utdanningsdirektoratet har godkjent 23 slike spesialiserte ungdomsskoler med en total kapasitet på 4152 elever. Hvorvidt (og hvordan) sportsklasser faktisk bidrar til bedre prestasjoner i idrett og skole, er uvisst. Å forstå hvordan hybridisering av skole og idrett påvirker ungdoms sosialiseringsprosesser gjennom de tidlige ungdomsårene, er et forskningsområde som må prioriteres. De få tilgjengelige studiene på dette emnet indikerer at velmente forsøk på å hjelpe idrettsutøvere til og lykkes i både idrett og skole kan være problematisk. Å håndtere disse vanskelige utfordringene er viktig på grunn av ansvaret, institusjonelt sett, for å sikre at spesielle idrettsklasser tilbyr unge mennesker bærekraftige karriereveier, og på grunn av presset ungdomsidrettsutøvere møter for å oppnå de samme generelle utdanningskvalifikasjonene som andre. Hovedmålet med dette prosjektet er derfor å utforske sosialiseringsprosessene til idrettsutøvere i alderen 13-15 år i Norges spesialiserte ungdomsskoler. Vi er spesielt interessert i hvordan deltakelse i idrettsklasser på ungdomsskolen påvirker idrettsutøveres læring i idrett og skole, deres motivasjon og psykososiale utvikling, og deres helse og velvære. Det sekundære målet er å undersøke den sosiale bakgrunnen til elevene som går på spesialiserte idrettsungdomsskoler, og om enkelte grupper marginaliseres ut fra deres sosiale bakgrunn, kjønn eller etnisitet.

Context-specific research that focuses on student athlete learning, psychosocial development and health and wellbeing in sport classes in Norway is scarce. In this research project, we will follow a cohort of students 13-15 years from sports classes over a three-year period. The project will therefore provide a detailed insight into the socialisation processes of student athletes. The study is particularly relevant as research on young athletes in specialised sport schools experience stressors, such as less sleep time, and significant increases in training volumes may result in severe and long-lasting injuries, athlete burnout, and reduced motivation in sport and/or school. Pressures can be aggravated by the effects of insufficient recovery time and long-lasting chronic and acute injuries that lead to reduced learning opportunities, a loss of motivation, and feelings of burnout and loneliness. Addressing these difficult challenges is important because of the responsibility, institutionally, for ensuring that special sport classes offer young people sustainable career paths, and because of the pressures youth athletes face in achieving the same general educational qualifications as others. Young student athletes aged between 13-15 years deserve attention for additional reasons: the path to future success in sport is less clear than in other careers. The physical and emotional growth and maturation of athletes at this age are also rapid and unpredictable, and the psychosocial changes and identity development challenges they face therefore make them especially vulnerable. The study is a mixed-methods study consisting of five work packages intended to provide detailed interdisciplinary insights into student athlete learning, psychosocial development, mental and physical health and well-being. The study methods include participant observation, qualitative interviews, psychological and epidemiological questionnaires and survey data.

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren