Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Quality Development through Participation in ECEC Institutions in Norway

Alternativ tittel: Kvalitetsutvikling gjennom medvirkning i barnehagen

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektet 'Kvalitetsutvikling gjennom medvirkning i barnehagen' (KUMBA) ledes av Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) og gjennomføres i samarbeid med barnehagekjeden Espira, Levanger kommune, Nord universitet, Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager samt to internasjonale partnere fra Danmark og Irland. Målet med prosjektet er å utvikle et godt verktøy som barnehagene selv kan bruke til å jobbe med kvalitetsutvikling i egen barnehage. Det skal inkludere både intern vurdering og en ekstern vurdering fra en samarbeidende barnehage. Barnas stemme skal også ivaretas gjennom systematiske barnesamtaler med 4-6 åringer. Verktøyet skal baseres på rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, og bidra til faglige diskusjoner om kvalitet i barnehagen fra ulike perspektiver. Prosjektet skal gjennomføres i nært samarbeid med praksisfeltet, med barnehagelærere som medforskere. Hvis verktøyet viser seg å fungere etter hensikten, vil det bli gjort gratis tilgjengelig for alle norske barnehager.

For several years, international research have stressed the importance of good quality of institutional day-care for children’s wellbeing, learning and development. Quality in Early Childhood Education and Care institutions (ECECs) is high on the agenda for Norwegian authorities, and the focus on monitoring, developing and documenting process-quality has increased during the last decade. However, recent research illuminates that ECECs in Norway varies widely in providing nourishing physical and psychosocial environments for children. Today ECECs have access to several quality assessment tools, many that are not developed for or validated in a Norwegian context. The aim of this project is to test, modify and evaluate existing Norwegian quality assessment tools, and through this process develop a new assessment system that will include assessment of the educational and relational environment from both internal ECEC teachers, external ECEC teachers and 4-6 year old children. Systematically collecting children’s perspectives through an online conversational tool, and analyzing their answers in relation to the staff’s and the external assessors ratings, will make a crucial and novel contribution to ECEC quality assessment work. The first part of this project is a feasability study where two existing tools will be assessed and modified. Then we will test the sensitivity and validity of the revised version of the tools up against a standard observational quality assessment instrument. This project is initiated by ECEC providers and it emphasizes user participation in all phases by including ECEC teachers as fellow researchers. These teachers will participate in developing and planning the study, collecting data, and interpreting results. Their competence will be crucial in the process of developing the quality assessment system into a highly professional, ethical justifiable and usable tool for ECEC institutions in Norway.

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren