Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

COFACTOR - Coincidence factors and peak load of building in the Norwegian low carbon society

Alternativ tittel: COFACTOR - Samtidighet og topplast for bygg i det norske lavutslippssamfunnet

Tildelt: kr 13,7 mill.

Prosjektnummer:

326891

Prosjektperiode:

2021 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

COFACTOR vil gi grunnlag for bedre nettplanlegging, og for bedre prosjektering av bygg som spiller på lag med fremtidens fornybare energisystem. KSP-prosjektet "Samtidighet og topplast for bygg i det norske lavutslippssamfunnet - COFACTOR" varer fra 2021 til 2025, og finansieres av programmet ENERGIX hos Forskningsrådet og partnerne. I prosjektet samarbeider byggeiere og nettselskap med SINTEF og NTNU om å øke kunnskapen rundt bruk av energi bak målerne i bygg i Norge. Mål for prosjektet er å fremskaffe nye og oppdaterte samtidighetsfaktorer og standard lastprofiler for ulike bygningstyper, og i tillegg foreslå en metode for hvordan vi kan estimere topplasten for bygg ? til bruk i både prosjektering og energimerking av bygg. Elektrifisering er identifisert som nøkkelen i overgangen til fremtidens lavutslippssamfunn. Bygninger i Norge i dag står for 57% av landets strømforbruk. Størsteparten av dette går til oppvarming av rom og tappevann som har høyest behov når det er kaldest om vinteren. Dermed er bygg ansvarlig for topplasten i strømnettet på den kaldeste dagen. Når elbilene kommer vil forbruket deres legge seg på toppen av dette strømforbruket, og lokal solproduksjon vil også endre forbruksmønsteret. Hovedspørsmålet er: hvordan kan vi begrense økningen i topplasten samtidig som vi får økt elektrifisering av samfunnet? Økt kunnskap om forbruk bak måleren er nødvendig for å utvikle nye teknologiske løsninger og smart styring. COFACTOR vil samle inn og analysere måledata fra flere partnere, i tillegg til egne undermålere som skal gi detaljerte data "bak måleren". Basert på dette vil vi kunne identifisere når og hvorfor topplasten inntreffer ? og hvordan vi kan bruke smart styring og andre tiltak for å redusere den. Partnere i prosjektet: Statsbygg, Tensio, Elvia, Enova SF, Energi Norge, og Nelfo. Referansegruppe: NEK, NOVAP, Standard Norge og Erichsen&Horgen. Dataleverandører: Drammen Eiendom, Akershus Energi Varme AS, Thon Eiendom, FutureHome og Statnett.

Large grid investments are planned in the years to come to avoid bottlenecks that are expected to occur only a few hours each year, and the end-users will pay the cost through their electricity bill. The main question is: how to limit the peak load's growth with increased electrification, and how can we predict the load of buildings to assure a secure, but sufficient grid? Due to the peak power challenges Norway is facing, Enova has proposed to include a peak power element in the energy label of buildings. Parallel to this, Standards Norway is currently establishing a new standard, NS3032, which will provide a methodology for calculating the peak load for buildings. COFACTOR will provide new knowledge on standard load profiles for typical Norwegian buildings and establish a methodology for calculating their peak load considering coincidence factors of different energy uses, and between buildings. The project will collect a unique data set of detailed energy measurements for approximately 300 buildings, that will be disaggregated using new methods for data driven disaggregation of loads.The methodologies to be developed are both statistical, as well as building simulation methods that will account for the impact of new technologies such as PV, EVs and different heat pumps. The combination of these methodologies has not been seen in previous research. Rather than using simulated data, the novelty of this work is the extensive use of measured data of buildings, to evaluate the impact of the new technologies as well as improved building envelopes on building's load profiles. The project is hosted by SINTEF Community and will last for 4 years, with the following project partners: SINTEF Energy, NTNU, Nelfo, Elvia, Statsbygg, Tensio, Enova and Energi Norge. The project will cooperate with FutureHome, Risvollan, OlavThon Gruppen, Akershus Energi Varme, Statnett, Erichsen&Horgen AS, Standard Norge, NEK, NOVAP, NVE, Malnes&Endresen, Fraunhofer ISE.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi