Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Fjernstyrt tilstandskontroll og vedlikehold av kraftlinjer

Alternativ tittel: Remote and unmanned condition assessment and maintenance of overhead power lines

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektnummer:

327502

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

-Fjernstyrt og ubemannet tilstandskontroll og vedlikehold av kraftlinjer- Høyspente kraftlinjer blir i dag vedlikeholdt med personell som jobber i høyden. Dette innebærer personellrisiko og er lite effektivt. Det finnes heller ingen gode metoder for å påvise nedbrytning og varmgang i lineskjøter og avspenningshylser på et tidlig stadium. Manglende tilstandskontrollmetoder gjør at vedlikeholdsintervaller og nyinvesteringer gjennomføres på dårlige og usikre grunnlag. TechAir skal i samarbeid med sine samarbeidspartnere utvikle en avansert fjernstyrt, ubemannet og selvkjørende arbeidsplattform med tilhørende utstyrsmoduler for vedlikehold og tilstandskontroll på alle typer kraftlinjer. En viktig del av forskningen er å få arbeidsplattformen til å utføre oppdrag ved "arbeid under spenning"(AUS). Arbeidsmetodene vil være vesentlig mer avansert enn eksisterende robotsystemer og droner da disse stort sett kun gjør videoinspeksjoner. Prosjektet skal samle inn og sammenstille tilstandsdata for flere hundre liner, lineskjøter og avspenningshylser. Denne forskningen gir ny og nøyaktig informasjon om aldringsmekanismene og hvordan man skal kartlegge tilstanden til slike komponenter. Målet er at man helt skal slutte å skifte ut liner, lineskjøter og avspenningshylser som er i god stand. TechAir sin innovasjon vil også redusere personellrisikoen (forbedre HMS) ved at man ikke bruker personell i høyden under vedlikehold og tilstandskontroll. Forskningen i sin helhet vil gi store økonomiske gevinster for netteierne i form av mindre vedlikehold og utsettelse av reinvesteringer.

TechAir skal i samarbeid med Statnett, BKK Nett, Lede, Tensio og SINTEF Energi utvikle en avansert fjernstyrt, ubemannet og selvkjørende "plattform" med tilhørende utstyrsmoduler for vedlikehold og tilstandskontroll på alle typer kraftlinjer. Arbeidsmetoden vil være vesentlig mer avansert enn eksisterende robotsystemer og droner da disse gjør stort sett kun videoinspeksjoner. Prosjektet skal samle inn og sammenstille tilstandsdata for flere hundre lineskjøter og avspenningshylser. Denne forskningen gir ny og nøyaktig informasjon om aldringsmekanismene og hvordan man skal kartlegge tilstanden til slike komponenter. Målet er at man helt skal slutte å skifte ut liner, lineskjøter og avspenningshylser som er i god stand. TechAir sin innovasjon vil også redusere personellrisikoen (forbedre HMS) ved at man ikke bruker personell i høyden under vedlikehold og tilstandskontroll. Forskningen i sin helhet vil gi store økonomiske gevinster i form av mindre vedlikehold og utsettelse av reinvesteringer for netteierne.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi