Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BEWI Energys sirkulære verdikjede for rørprotektorer

Alternativ tittel: BEWI Energys circular value chain for tubular protectors

Tildelt: kr 8,0 mill.

Dette prosjektet skal stoppe olje og gassnæringens engangsbruk av industriplast og sikre at disse går til material gjenvinning. Ved å etablere en abonnementsløsning på plastprodukter, skal produktene gjenbrukes, noe som vil resultere i en betydelig reduksjon av plast forbruket og ved funksjons slutt skal de resirkuleres og det skal produseres nye produkt lokalt. Innen olje og gassbransjen brukes det i dag at stort antall rørbeskyttere for å beskytte rør ender. Disse blir i dag stort sett produsert i utlandet og brukt en gang, før de blir kastet. Det er estimert at det forbrukes ca. 38 000 tonn plastavfall i Norsk og Britisk olje og gass industri. BEWI har patentert en ny type rør beskytter som vil inngå i en abonnementsløsning for å kunne gjenbrukes flere ganger. Videre vil det bli etablert et vaskeanlegg og et gjenvinningsanlegg for rørbeskyttere i Kristiansund og produksjonen av denne rørbeskytteren er lokalt i Stjørdal og vil være med å sikre lokale arbeidsplasser. Det er ukjente faktorer i denne forbindelse som vi i dette prosjektet søker svar på. Hvordan kan vi på best mulig måte gjennomføre logistikk og inspeksjon for gjenbruk av rør beskytteren? Hvordan skal vi utvikle en bærekraftig rengjøringsprosess som fjerner smøremidler og som sikrer rørbeskytterne en lang levetid? Hvordan etablere en metodikk som kan sikre stabil og god kvalitet på fraksjoner av gjenvunnet materiale som kan benyttes for å produsere nye rørbeskyttere? Søkerbedriften er BEWI Energy, som har utviklet den nye universelle protektoren og eier patentet på denne, og som nå skal etablere abonnementsordningen. De øvrige prosjektpartnerne er BEWI Norplasta (som skal produsere de nye protektorene med resirkulert materiale), NorSea Logistics (som skal stå for logistikk, rengjøring, og oppkverning av rørbeskytterne) og forskningsinstituttet SINTEF (som skal se på material kvaliteten på det resirkulerte materialet).

FoU-prosjektet skal etablere en sirkulær verdikjede for BEWIs nye patenterte universelle rør-protektor. Funksjonen til en rør-protektor er å beskytte rør ved lagring og transport slik at gjenger og tetteflater ikke skades eller tilsmusses. I dag brukes slike rør-protektorer bl.a. i olje- og gassindustrien og i vannverk. Den nye sirkulære verdikjeden innebærer at protektorene kan inngå i en abonnementsløsning for gjenbruk (minst 10 ganger) til de har mistet sin funksjon. Deretter skal de gå til materialgjenvinning som råstoff til produksjon av nye protektorer. Også protektorer fra andre produsenter skal inngå i denne ordningen. Dagens tradisjonelle protektorer kastes typisk etter én gangs bruk og går til energigjenvinning. I norsk og britisk sektor er det estimert at dette gir ca.38 000 tonn plastavfall per år. Det er flere FoU-utfordringer på veien mot en sirkulær verdikjede. Når det gjelder abonnementsløsningen har vi lite kunnskap om brukernes behov, og hvilke samarbeidsformer vi bør etablere i markedet. I.f.m. gjenbruk er det utfordringer knyttet til rengjøringen. Slike protektorer må rengjøres for smøremidler etc. mellom hver bruk. En utfordring er å utvikle en bærekraftig rengjøringsprosess som samtidig er skånsom så protektorene får en lang levetid. I.f.m. materialgjenvinningen er det en utfordring å identifisere materialfraksjoner for å kunne bruke gjenvunnet materiale fra ulike typer protektorer i BEWIs protektorer. Det må etableres metodikk for å sikre stabil og god kvalitet på fraksjoner av gjenvunnet materiale, og på protektorer sprøytestøpt med ulike materialfraksjoner/kombinasjoner. Søkerbedriften er BEWI Energy, som har utviklet den nye universelle protektoren og eier patentet på denne, og som nå skal etablere abonnementsordningen. De øvrige prosjektpartnerne er BEWI Norplasta (som skal produsere de nye protektorene), NorSea Logistics (som skal stå for logistikk, rengjøring og materialgjenvinning) og forskningsinstituttet SINTEF.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena