Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ReCoMFi: Recycling of Composite Materials as Fillers

Alternativ tittel: ReCoMFi: Gjennbruk av komposittmaterialler som fyllstoff

Tildelt: kr 9,0 mill.

Fiberforsterket plast (FRP) har et bredt spekter av bruksområder, fra rørføring av rent vann, vindmølleblad for vindkraft og bygningsartikler. Dette bidrar til økt levestandard gjennom langtidsvarende, bærekraftig og sirkulær bruk av jordens ressurser. FRP-materialer representerer imidlertid en stor utfordring når det gjelder resirkulering og håndtering av avfall fra produksjonsprosessen, på grunn av dets komplekse materialkomposisjoner. Det er avgjørende at FRP-artikler er bærekraftige og sirkulære både i forhold til gjenbruk og resirkulering så vel som ved første gangs bruk. Det vil ikke lenger være akseptabelt å forbrenne eller grave ned potensielt verdifulle ressurser ved endt levetid. Nye resirkuleringsmetoder er nødvendig, slik at resirkulert FRP-materiale kan ha fremtidig bruk på nye områder og bidra ytterligere til bærekraftsmål. Det resirkulerte materialet må gi verdifulle mekaniske egenskaper og ikke bare fungere som et fyllstoff i nye materialløsninger. ReCoMFi-prosjektet har som mål å øke forståelsen for FRP-resirkulert materiale og utvikle nye områder for gjenbruk i førstegangs-applikasjonen eller til og med i nye applikasjoner. Prosjektet vil øke forståelsen for de fysiske og kjemiske egenskapene til det resirkulerte materialet og hvordan det kan modifiseres for å gi best mulig ytelse ved gjenbruk. Ved all gjenbruk må det også sikres at produktet tilfredstiller nødvendige krav til produktegenskaper. Den forbedrede gjenbruken av FRP-materialer vil bidra til nasjonale, europeiske og FNs klima- og bærekraftsmål i fremtiden.

Fibre reinforced plastics (FRPs) have wide range of applications, but present major challenges when it comes to recycling end-of-life products and managing waste from manufacturing processes. In the ReCoMFi project (ReCoMFi: Recycling of Composite Materials as Fillers), the innovation concept is the re-use of mechanically ground FRP materials from end-of-life products and manufacturing waste as a filler material in new FRP products, to demonstrate closed loop recycling of materials within composites manufacturing industries. The implementation of this recycling concept will realise the opportunities to reduce the need for virgin FRP materials in new products, provide a positive value for waste from FRP manufacturing (which currently have a negative value - one must pay to dispose of them) and increase the useful life of FRP materials by reusing them in new products.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena