Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK FeNomen: Fertility in national Norwegian horse breeds.

Alternativ tittel: FeNomen: Fertilitet hos nasjonale norske hesteraser.

Tildelt: kr 3,0 mill.

De nasjonale rasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest har alle utfordringer knyttet til synkende populasjonsstørrelse og fare for innavlsøkning. I årene 2010 til 2018 var gjennomsnittlig antall bedekte hopper i rasene 37% til 45% lavere sammenlignet med årene 2000 til 2009. Rasene har til felles at det benyttes hovedsakelig naturlig bedekning. Både fjordhesten og døl har en føllingsprosent som er lavere enn ønsket (ca. 60%), mens nordlandshest/lyngshest har en akseptabel føllingsprosent på ca. 70%. Prosjektet har som overordnet mål å skaffe kunnskap om hvordan man kan fremme økt fertilitet hos de norske hesterasene. I del 1 vil vi undersøke trender i føllingsprosent og andre relevante parametere for årene 1990 til 2020. I tillegg vil vi undersøke effekten av faktorer som hoppas alder, status forrige sesong, innavlskoeffisient på føllingsprosenten. Analysen vil gjennomføres for alle tre raser. I del 2 omhandler genetikk. I små, beslektede populasjoner er det nødvendig å undersøke om redusert fruktbarhet kan skyldes genetiske faktorer. Mutasjoner i gener som er viktige for fosterutvikling vil kunne vise seg som redusert fertilitet. Fordi man trenger prøver fra et stort antall individer vil disse undersøkelsene gjennomføres kun for fjordhest. Del 3 vil vi undersøke en liten andel med hopper som ikke har tatt føll etter endt sesong. Hoppene i prosjektet får ultralydundersøkelse av livmor og eggstokker, samt at det blir tatt ut prøver for bakteriologi, celleprøve og vevsprøve av livmorslimhinnen. Vi ønsker også å ta inn et par hingster til undersøkelse. Hos hingster kan lav konsentrasjon av bevegelige spermier og/eller høy andel av unormale spermier være negativt for fertiliteten. Del 3 er forbeholdt dølahesten. Del 4 går ut på å formidle resultater fra prosjektet ut til hesteeiere, oppdrettere og andre interesserte. Her er Norsk hestesenter, Norsk fjordhestsenter og Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest, samt hesteavlslagene sentrale aktører.

Decreasing population sizes and risk of accumulation of inbreeding is a challenge for the national Norwegian horse breeds; the Dole, the Fjord and the Nordland/Lyngen. The average breed-specific reduction in covered mares is between 37% and 45%, when comparing the years 2000 to 2009 to the years 2010 to 2018. Foaling rates in the Nordland/Lyngen is satisfactory, whereas for the Dole and the Fjord rates are suboptimal. The aim of this project is to obtain science-based knowledge on how to improve reproductive health in these breeds with particular focus on epidemiological factors, management of inbreeding and identification of recessive mutations causing embryonic death. Reasons for reproductive failure will be addressed combing use of registry data, genomic analysis, and a pilot field study. Breeding recommendations that account for identified mutations may increase fertility and prevent these mutations from drifting to higher frequencies. By communicating results to horse owners, breeders and the breed organizations, the project will contribute to sustainable populations of national Norwegian horses.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram