Tilbake til søkeresultatene

FINANSMARK-Finansmarkedet

Heterogeneous Investors and Asset Allocations

Alternativ tittel: Heterogene investorer og aktivaallokeringer

Tildelt: kr 2,4 mill.

I dette prosjektet undersøker vi hvordan norske husholdninger respondere på endringer i pengepolitikken, samt hvordan aktivaallokering varierer med personlig erfaring og utdanningsbakgrunn. Vi fokuserer spesielt på det pengepolitiske sjokket og undersøker om husholdninger overfører pengepolitikk gjennom deres finansielle investeringer. I tillegg analyserer vi effekten av personlig erfaring med børskrakk. Vi finner at etter et stort aksjeinvesteringstap, har en individuell investor en tendens til å redusere aksjeallokeringen og øke porteføljekonsentrasjonen. Vi studerer også utdanningsbakgrunn og undersøker om det å ha en bachelorgrad i økonomi og administrasjon påvirker økonomisk utfall og handelsatferd i framtiden.

In this proposal, we aim to explore how individuals respond to monetary policy changes and how their asset allocation varies with personal traits, such as personal experience and education background. We plan to examine the following research topics using Norwegian data: • Monetary Policy Shock and Heterogeneity in Household Portfolios • Experiences in Stock Market Crash and Future Investment Decisions • The Effect of Economics and Business Education on Financial Outcomes

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FINANSMARK-Finansmarkedet