Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Ammonia fuel bunkering network

Alternativ tittel: Bunkringsnettverk for ammoniakkdrivstoff

Tildelt: kr 22,5 mill.

Prosjektnummer:

328723

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Maritim transport står i dag for om lag 3% av verdens drivhusgassutslipp og næringen må dekarboniseres dersom klimamålene skal nåes. Ammoniakk anses i dag av ledende aktører i bransjen som fremtidens nullutslippsdrivstoff for skip, og prosjektet vil være en sentral brikke i å muliggjøre omstillingen i maritim sektor. Bakgrunnen for prosjektet er at det finnes en eksisterende global infrastruktur for produksjon og distribusjon av ammoniakk, det er store prosjekter på gang for å dekarbonisere produksjonen og det er startet en rekke utviklingsprosjekter for skip som skal bruke ammoniakk som drivstoff. Hovedproblemet som skal løses er mangelen på det nødvendige mellomleddet; ammoniakkbunkringsteknologi og et bunkringsnettverk i havnene. Dagens bulkterminalinfrastruktur er et utmerket utgangspunkt for regionale distribusjonshuber, men disse er ikke tilrettelagt for bunkring og er i stor grad feilplassert for å dekke behovet til bunkring av skip. Dette problemet gikk ECONNECT Energy og Amon Maritime sammen for å løse og har bygget et konsortium med aktører som dekker hele verdikjeden fra produksjon, via transport og lagring, til konsum om bord i ammoniakkdrevne skip. Prosjektet vil være det første i verden som piloterer ammoniakkbunkring - og vil ta det første skrittet for å muliggjøre skiftet til null-karbon drivstoff for skip. I løpet av prosjektet skal prosjektpartnere utvikle og bygge en innovativ og skalerbar bunkringsterminal og pilotere denne i en norsk havn. Hele verdikjeden for ammoniakk som drivstoff vil bli studert og optimalisert for å maksimere effektivitet og minimere kostnadene, og med det fjerne en betydelig barriere for implementering av nullutslippsdrivstoff i skipsnæringen. Det er i prosjektet lagt stor vekt på sikkerhet, prosedyrer og løsninger som vil redusere risikoen ved bruk av en giftig gass som drivstoff. Et suksessfullt prosjekt vil bane vei for fremtidige terminaler og nullutslippsskip, og medfører potensielt store ringvirkninger globalt.

The project consortium partners aim to develop and demonstrate an ammonia fuel bunkering network for ships, enabling cost-efficient and safe distribution, storage, transfer and utilization of ammonia as a zero-carbon fuel. Maritime industry thought leaders like DNV view ammonia as the most promising carbon-free ship fuel for the future. If successful, the project will be the first in the world to pilot ammonia bunkering operations – taking the first step to enable a large-scale shift to zero-carbon fuel for ships. From a starting point of about 1 billion tons of CO2 emissions from use of hydrocarbon fuels in the maritime industry today, the potential ripple effects of providing the first proof of concept are vast. An innovative, flexible, modular and scalable bunkering hub will be developed and piloted in a Norwegian port. The entire ammonia fuel value chain from production to consumption will be studied, optimized and integrated in order to maximize efficiency and minimize costs, removing a significant barrier for zero-carbon fuel adoption. While being an excellent zero-carbon fuel, ammonia has high toxicity and corrosivity. Therefore, special focus will be put on studying risks and developing safety measures.

Budsjettformål:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform