Tilbake til søkeresultatene

FINANSMARK-Finansmarkedet

AI enriched journalism to investigate illicit financial flows

Alternativ tittel: Kunstig intelligent journalistikk om skjulte finanstransaksjonar

Tildelt: kr 1,4 mill.

Panama Papers, Paradise Papers, Pandora Papers og andre lekkasjer har vist omfanget av problemet med illegitime finansstrømmer. FNs bærekraftsmål understreker behovet for å forstå bedre hvordan illegitime økonomiske strømmer skjer, samt de samfunnsmessige konsekvensene av slike strømmer. Journalister som etterforsker ulovlige strømmer over landegrensene står imidlertid ofte overfor den nesten uoverkommelige oppgaven å finne de reelle eierne bak selskaper som etterforskes. På den ene siden kan selskaper benytte seg av nettverk av datterselskaper registrert i ulike jurisdiksjoner, for eksempel såkalte skatteparadiser eller bedriftsparadiser. I tillegg vil nettverkene ofte bestå av flere lag eller nivåer. Å finne de reelle eierne har vist seg å være en tidkrevende og kostbar del av mange journalistiske undersøkelser. Likevel illustrerer undersøkelser som Panama Papers og Pandora Papers også potensialet til undersøkende journalistikk for å avdekke og formidle kunnskap av betydning for samfunnet. Dette prosjektet søker å bidra til slik innsats ved å utvikle verktøy basert på kunstig intelligens for å hjelpe etterforskning til journalister som undersøker ulovlige finansstrømmer og reell eierskap. Prosjektet er tverrfaglig med deltakere fra journalistikk, journalistikkstudier, informatikk og økonomi. Prosjektet inneholder også aktiviteter for å kommunisere med undersøkende journalister.

Probably the most fundamental ethical issue related to the functioning of financial markets is the prevalence of illicit financial flows, or IFFs. IFFs are by nature hidden, and their disclosure depends to a large degree on whistleblowers and investigative journalism. Yet the tools that journalists and others use to investigate and disclose IFFs are not adequately suited to the complexity of the task. There is thus high demand for new methodologies and ways of working that can be employed by journalists, regulators, and other interested parties. The overall objective of this project is to contribute to improved public knowledge of illicit financial flows. The objective is reached by improving research methodologies of IFFs making use of Artificial Intelligence/ Machine Learning to investigate beneficial ownership. The project will test the research methodologies by investigating how 10 international/multinational companies (with subsidiaries) make use of corporate and tax havens and use the results to provide better understanding of the uses of tax havens as well as corporate havens. Also, the project aims at helping investigative journalists and media to get access to improved research methodologies thereby improving the capacity of the media to investigate illicit financial flows facilitating public debate on financial flows. The project is a cooperation between Nordic Centre for Sustainable and Trustworthy Artificial Intelligence Research (NordSTAR) at OsloMet and the Department of journalism and media studies at OsloMet.

Budsjettformål:

FINANSMARK-Finansmarkedet