Tilbake til søkeresultatene

EUNETTVERK-EU-nettverk

Horisont Rogaland

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektnummer:

328824

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Formålet med prosjektet er å bedre gjennomslaget i Horisont Europa gjennom samarbeid mellom aktørene som arbeider med Horisont Europa i regionen. Dette betyr både flere søknader, og bedre søknadskvalitet. Horisont Vest Rogaland 2021-2024 vil fokusere på koordineringsmøter virkemiddel- og støtteapparat (målrettede tiltak innen mobilisering, erfaringsutveksling etc.), seminarer og workshops (samarbeid mellom aktører –akademia, næringsliv/næringsklynger og offentlige innen utvalgte temaer), rådgivning søknadsprosesser (kompetanse fra ulike sektorer for felles samfunnsutfordringer, søknadsstøtte etc.).

Budsjettformål:

EUNETTVERK-EU-nettverk