Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

E!115324 DolPOD - Efficient, sustainable and bioinspired electric marine propulsion system

Alternativ tittel: E!115324 DolPOD - Effektiv, bærekraftig og bioinspirert elektrisk marin fremdriftsløsning

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

329012

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Samarbeidsland:

Målet med prosjektet har vært å utvikle ny teknologi for maritim fremdrift som er ren, stillegående og effektiv sammenlignet med eksisterende maritime fremdriftsløsninger. Ved å kombinere DolPorop sin fluke-teknologi med vår POD-teknologi har dette vist seg mulig. Prosjektets hovedmål har vært å utvikle en pre-kommersiell prototype for ett nytt maritimt fremdriftssystem basert på en kombinasjon av fluke- og POD-teknologi. Dette målet ble oppnådd og funksjonaliteten på teknologien bevist gjennom tester utført i fullskala med kommersielle skrog fra Strana E-boats.

The expected outcome of the project was to demonstrate the advantages of combining pod technology with genetic engineering in order to achieve increased efficiency and a lower noise level. The project results show an efficiency at the level of expected results. Lower noise is follow as an inevitable effect of the fluke not cavitating, which is one of the main sources of the problematic underwater noise caused by traditional propulsion systems. Further and more detailed measurements of this will be made in coming development stages.

We will develop an ultra-efficient electric maritime propulsion system—DolPOD. The system integrates SeaDrive’s state-of-the-art electric pods with Dolprop’s bioinspired cavitation-free fluke propulsion. Combining SeaDrive’s high energy-to-work conversion efficiency with Dolprop’s minimal-loss fluke propulsion, we’ll introduce a sustainable and affordable alternative to fossil-powered maritime propulsion. This project’s primary outcome will be a new maritime propulsion system. The prototype will integrate SeaDrive’s electric pods—with powers ranging from 3.5 to 30kW—and Dolprop’s bioinspired fluke propulsion element. The resulting system will be suitable for small and medium-sized commercial and recreational vessels.

Budsjettformål:

EUROSTARS-EUROSTARS