Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

UiO participation in Nordic Energy Outlooks energy system modelling forum

Tildelt: kr 1,00 mill.

Universitetet i Oslo (UiO) har, som en del av Nordic Energy Outlook, bidratt til to arbeidspakker, «Økt elektrifisering – elektrisitetsprodusenter og forbrukere» og «Fossilfri og ressurseffektiv transport». Sammen med andre institusjoner fra Sverige (IVL), Danmark (Energistyrelsen) og norske partnere som SINTEF og IFE, har vi brukt våre energisystemmodeller til å undersøke effektene av REPowerEU i de nordiske landene. Videre har vi fremhevet: i) de sosiale utfordringene og påvirkningene av økt elektrifisering ii) risiko knyttet til råmaterialer i transportnæringen, og vi har foreslått metoder for hvordan slike risikoelementer kan inkluderes i energisystemmodeller Vi har også gitt tilbakemelding på energi og klimamålene basert på vårt arbeid i Nordic Energy Outlook.

WP2: - Model comparison study for two common scenarios: decarbonisation and REPowerEU - Analysis of societal challenges and implications of increased electrification: acceptance and energy justice - Inputs to the update of National Energy and Climate Plans focusing on the electricity sector WP4: - Proposed methodology on considering critical raw materials (CRMs) in energy systems modelling - Improving the spatial and temporal resolution of electric transport demand in highRES-Norway and study of its effect on on 2030 and 2050 power system design - Inputs to the update of National Energy and Climate Plans focusing on transport and critical materials

WP2: This WP will answer the research question of how to design socially accepted and just future Nordic energy systems that meet the EU Green Deal. The project will build upon the collaboration between UiO-ITS and Include - Research centre for socially inclusive energy transitions particularly the PhD project of Oskar Vågerö, studying the social dimension and justice implications of energy systems modelling in a Norwegian and extend it to the Nordic region. WP4: The work will build up on the recently granted Convergence Environment EMPOWER at the University of Oslo and link to the WP on energy systems modelling: Energy systems modelling plays an important role in exploring possible pathways to future net-zero energy system, including mobility. While these models have high techno-economic detail, they usually do not include sustainability beyond emissions. Yet, to analyse the role of sustainable batteries in future net-zero energy systems, we need to model the life cycle impacts of batteries, the use of used batteries in other applications, and the real-life choices of consumers and producers including regulations.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi