Tilbake til søkeresultatene

FINANSMARK-Finansmarkedet

The 4th Scandinavian Accounting Research Conference (BI)

Tildelt: kr 0,25 mill.

Konferansen samlet 59 deltakere og ble gjennomført på Handelshøyskolen BI 2. og 3. september 2022. En viktig målsetting med konferansen er å skape nettverk mellom faglige som er i ulike stadier av deres akademiske karrierer, og deltakerlisten reflekterte dette: 18 var doktorgradsstudenter, 20 var i rekrutteringsstillinger (post.doc og innstegsstillinger) og 21 var etablerte professorer. Konferansen startet med et doktorgradskonsortium hvor programmet var to-delt. I plenumsdelen ble fokus satt på forskningsmuligheter knyttet til det europeiske kredittmarkedet og arbeidsmarkedet for PhD studenter. Deretter ble doktorgradsstudentene fordelt på fire grupper hvor doktorgradsstudenter presenterte sine prosjektideer og fikk konstruktiv tilbakemelding fra erfarne professorer. Selve konferansen besto av seks presentasjoner med diskusjoner og et hovedinnlegg. Temaet for hovedinnlegget var «Politics, regulation, and financial reporting» og det ga en meget grundig og god oversikt over hvordan foretak påvirker og påvirkes av politiske motiver/beslutninger og reguleringer. Tilbakemeldingene fra deltakerne er entydig og arrangementet var meget nyttig, særlig for doktorgradsstudentene og de som er i ferske i akademia. De får konstruktiv tilbakemelding på sine prosjekter, og de får etablert nettverk på tvers av land/skoler som kan hjelpe dem i deres videre studier/karrierer. Dette er meget viktig siden forskningsmiljøene innen regnskap og revisjon ved de fleste universiteter og høyskoler i Skandinavia (og Europa generelt) er små. Den viktigste målsettingen med arrangementet er derfor oppfylt: Å øke forskningskvaliteten og forskningskvantiteten ved Skandinaviske universiteter og høyskoler.

Konferansen var meget vellykket. Mange doktorgradsstudenter (18 stk) og nyansatte (20 stk i post.doc og innstegsstillinger) fikk diskutert og presentert sine prosjekter med hverandre og med erfarne professorer (21 stk), dels ved at de var på programmet og dels i pauser, lunsjer og ved middagen. Mange fikk etablert nye kontakter, noe som er viktig siden de fleste forskningsmiljøene ved Skandinaviske universiteter og høyskoler er små. Kvaliteten på presentasjonene og diskusjonene var meget god, og mange bidro i diskusjonene. Ved å legge til rette for at forskere fra Skandinaviske institusjoner kan møte hverandre og samtidig møte etablerte forskere fra svært gode Europeiske institusjoner, er vi overbevist om at konferansen spiller en viktig rolle for å øke kvaliteten og kvantiteten på regnskapsforskningen i Skandinavia.

Compared with research in other business disciplines as for instance finance, strategy, and marketing, in Norway research in accounting is lagging behind. The situation is fairly similar across the Nordic countries, with a major shortage of qualified university faculty able to publish in high-quality international journals. The aim of the conference is to stimulate high-quality accounting research in Northern Europe with a particular focus on PhD students and young faculty members affiliated with Nordic universities and business schools. To help achieve this goal, the Scandinavian Accounting Research Conference (SARC) includes both a select group of outstanding international accounting researchers and PhD students and faculty who recently have started their academic careers. By giving young faculty and PhD students an opportunity to present or discuss papers and discuss their research with top international researchers, we believe that both the quantity and quality of qualified accounting scholars will increase over time. The conference will, in addition to presentations and discussions of research, give ample opportunities for networking, informal meetings, and discussions as one of the keys to succeed in academia is collaboration across institutions and borders. The type of research that our conference encourages produces new knowledge of the functioning of the capital markets, including the role of regulation and (accounting and auditing) standard setting. It will increase our understanding of the incentives of various actors in the market (importantly firm managers and external auditors but also financial analysts and large shareholders) as well as explore the informational needs of a variety of stakeholders (not limited to equity and debt investors). The topics for the conference may also include exploring ethical considerations related to capital markets, such as but not limited to managers’ earnings-management incentives.

Budsjettformål:

FINANSMARK-Finansmarkedet