Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

MVO: Operating Agent for IEA HEV TCP Task 38 – Marine Applications

Tildelt: kr 0,25 mill.

Dette prosjektet omfatter ledelse av Task 38 "Marine Applications" innen IEAs "Technology Collaboration Programme" (TPC) for "Hybride and Electric Vechicles" (HEV). Hensikten er å støtte opp om utvikling og utvidet internasjonal bruk av batteri-elektriske og hybride fremdriftssystem for skip for å oppnå reduksjon av klimagassutslipp fra maritim transport. De viktigste oppgavene vil være å bidra til innsamling, strukturering og formidling av informasjon om tilgjengelig teknologi, pågående teknologiutvikling, markedsmuligheter og praktiske driftserfaringer fra ulike skipssegment. Ledelsen av Task 38 er planlagt å foregå over 3 år fra høsten 2021, og de viktigste aktivitetene i løpet av de først 12 månedene vil være å: - Involvere tidligere og nye deltakere med strategiske nasjonale interesser innenfor elektrifisering av maritim transport for å etablere en fast arbeidsgruppe. - Organisere en serie med webinarer om tilgjengelig teknologi, utviklingsmuligheter og erfaringer fra batteribasert og plug-in-hybrid drift av skip. - Organisere ett internasjonalt møte i Task 38 for informasjonsutveksling og samling av erfaring fra pågående aktiviteter innenfor forskning, industriell utvikling og kommersiell drift av fartøy med batteriinstallasjon om bord. Disse tre aktivitetene vil danne grunnlaget for videre arbeid i Task 38 over de påfølgende to årene. Deltakelsen i og ledelsen av arbeidsgruppen i Task 38 vil medføre etablering av et internasjonalt kontaktnettverk innenfor elektrifisering av maritim transport som både Norske forskningsmiljø og Norsk maritim industri kan få nytte av.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi