Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Geothermal Energy - Horizontal Closed Loop System

Alternativ tittel: Geotermisk Energi - Horisontal lukket sirkulasjonsløyfe

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektnummer:

332149

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Geotermisk energi er termisk energi som befinner seg under overflaten på jorda, og finnes over alt på jorda. Typisk er temperaturen over 100 grader C på dyp over 4 km fra overflaten på landjorda. Temperatur gradientene varierer med posisjon på jordoverflata. For eksempel, på Island og i lignende vulkanske områder er det ofte høye temperaturer bare få hundre meter under overflaten. Siden det er betydelige utfordringer og kostnader med etablering av geotermiske brønner, er de større geotermiske kraftverk bygget på steder der den geotermiske energien er lett tilgengelig. I de siste årene har Reelwell utviklet nye løsninger for brønnkonstruksjon. De nye løsningene har potensiale til å løse hovedutfordringene med brønnkonstruksjon for geotermiske brønner til varme og elektrisitetsproduksjon. Løsningene er basert på bruk av DualPipe, og nye løsninger og prosedyrer for konstruksjon av dype brønner. Løsningene er forventet å bidra til reduserte kostnader og økt energiproduksjon fra geotermiske brønner. I tillegg vil løsningene muliggjøre at geotermisk energi lettere kan produseres i nye områder, på alle steder slik energi er ønskelig. Ulikt de andre fornybare CO2 frie energikildene, slik som vind og solenergi, er geotermisk energiproduksjon ikke avhengig av vær eller årstid. Geotermiske kraftverk can gi stabil og ren energi, som varme og elektrisitet. Geotermiske kraftverk krever heller ikke noe store arealer på overflata eller forstyrrende naturinngrep, siden energien hentes fra dype brønner under jordas overflate.

The vision of the project is the development of a new solution for drilling and completion of geothermal wells that improve efficiency and solves main challenges of the conventional solutions for geothermal energy production. The main idea is to utilize novel developments of concentric tubing drilling technology, Dualpipe, for use as a closed loop coaxial heat exchanger for the drilling and completion of wells for geothermal heat extraction. A closed system has an advantage over the conventional open systems because it avoids fluid-rock interactions that clog the well with mineral scale over time. The solution has advantages by reduction of cost of such challenging wells due to reduced NPT and the ability to use low-cost light weight drilling rigs. A main advantage is the ability to improve the length of the production zone of the well and thereby improve the energy production from the wells. An important application of the proposed geothermal solution is foreseen at the island Svalbard, north of Norway, where the electricity production is currently coming from the burning of coal and diesel. Potential well examples from Svalbard will be considered as a part of a cost, risk and value evaluation to be performed in the project.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi