Tilbake til søkeresultatene

DIP-Design Pilot

Framtidens skipsdesign

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektnummer:

332199

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Budsjettformål:

DIP-Design Pilot

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet