Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Toolbox for intEgrated multi-vector Energy islands in NOrway

Alternativ tittel: Verktøykasse for sektorkobling av lokale energisamfunn i Norge

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektnummer:

333143

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Prosjektet har som målsetting å overføre kunnskap og teknologi fra H2020-prosjektet E-LAND til et bredt spekter av norske aktører i energisektoren. I dag brukes verktøyene i E-LAND av blant annet havner og lokale energisamfunn, og prosjekts hovedmålgruppe er tilsvarende brukere i det norske markedet. E-LAND-prosjektet har utviklet en verktøykasse som består av et fleksibelt system av metoder og IKT-verktøy som brukes til å administrere sektorkobling i lokale energi systemer. Verktøykassen består av i) teknologiske verktøy som omfatter et prognoseverktøy for etterspørsel og forsyning (på tvers av flere sektorkoblinger), et planleggingsverktøy for kortsiktig planlegging av drift av anlegg, et simuleringsbasert planleggingsverktøy for langsiktige investeringer, og en tilpasset plattform for integrering av forskjellige energiressurser, ii) verktøy for å kunne utvikle innovative forretningsmodeller for energisamfunn, og iii) metodikk for samfunnsengasjement. E-LAND integrerer flere forskjellige energivektorer, som for eksempel elektrisitet, varme og gass. Det fleksible systemet om er utviklet i prosjektet, gjør det mulig for lokale energisamfunn å lagre energi. Dette prosjektet skal sikre at norske aktører i energisektoren får mulighet og støtte til å utnytte resultatene. Fire strategiske aktiviteter skal gjennomføres målrettet mot norske energiaktører over hele landet: En konferanse, et webinar, et stort arrangement i samarbeid med Borg havn, som er vår pilot, og en dedikert workshop med energibransjen. Hos Borg havn i Fredrikstad blir verktøyene fra E-LAND vist i praksis. På alle arrangementene legges det opp til åpen diskusjon om energiutfordringer som nordiske samfunn står ovenfor, og hvordan verktøyene fra E-LAND kan være en del av løsningen. I tillegg skal man se på mulighetene for framtidige samarbeid med Smart Innovation Norway og E-LAND-partnere i nasjonale og internasjonale Horizon-prosjekter.

E-NO project will maximize impact from the H2020 E-LAND project in Norway by disseminating the project results to relevant actors associated with energy communities (isolated, rural and urban), and ports and to provide Norwegian actors a vibrant platform to access international partners for collaboration in Horizon Europe funding scheme. The aim is to introduce the E-LAND toolbox with its community, business and technology layers for Norwegian actors to increase the opportunities for Norwegian actors to benefit from the EU project outcomes. To acheive this 4 events are targeted which involves 1 webinar for energy solutions related actors including communities and municipalities, 1 dedicated workshop with the relevant community in Norway, 1 symposium under a bigger Norwegian event related to energy, and 1 full-day event at the port of Borg to showcase E-LAND pilot. E-LAND tools have immense potential in decarbonizing ports, therefore, a full one-day port event shall be organized to showcase learning from E-LAND project pilot towards Norwegian ports. To facilitate easy dissemination of H2020 E-LAND various dissemination material (project sheet, product sheet, pilot sheet, etc) will be created in Norwegian. These dissemination materials will be distributed in all the organized event as well as parallel channels of Smart Innovation Norway, i.e., business networks, municipality network of Smart Cities department, 2 business clusters and incubator.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler