Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Autonomous Inspection Hub

Alternativ tittel: Autonomous Inspection Hub

Tildelt: kr 0,80 mill.

PILOTING er et EU-prosjekt som har som mål å øke effektiviteten, sikkerheten og kvaliteten på inspeksjon og vedlikehold ved bruk av robotløsninger. Ifølge Statens vegvesen stenges norske riksvegstunneler over 500 meter cirka en gang i måneden, hovedsakelig grunnet kontroll og vedlikehold. Reduksjon av inspeksjonstiden, og økning av inspeksjonskvaliteten, vil dermed ha stor samfunnsnytte grunnet økt sikkerhet, redusert ulempe for trafikanter og reduserte kostnader til omdirigering og kolonnekjøring. I dette prosjektet vil vi opprette klynge av norske aktører bestående av infrastruktureiere, bedrifter som utfører inspeksjon og vedlikehold og bedrifter som jobber med autonome systemer. Vi vil veilede disse i bruk av resultatene fra PILOTING, støttet av a) en interaktiv visualisering som illustrerer løsningene utviklet i Horizon 2020-prosjektet, og b) en sensorpakke som er lik den som brukes i prosjektet. Målet med den interaktive visualiseringen er å nå frem til en bred gruppe interessenter. Ved hjelp av denne typen spillteknologi kan man forklare komplekse løsninger på en forståelig or rask måte, som i tillegg fenger mottakeren. Det vil også være mulig å gjøre tilpasninger som illustrerer spesialbehov enkelte aktører har, på en kostnadseffektiv måte. Hvis man har utstyr for virtuell virkelighet (VR) tilgjengelig, vil visualiseringen kunne vises der, men den vil også være tilgjengelig via en nettside og mobil, i tillegg til at det vil produseres en video. Sensorpakken vil kunne brukes til å ta testopptak av aktørenes infrastruktur for å kunne forstå, tilrettelegge og imøtekomme spesielle utfordringer aktørene har hos seg. Et eksempel på dette er utfordringer knyttet til snø - tunneltestene som utføres i EU-prosjektet gjøres i sommerhalvåret i Hellas hvor dette problemet antas å være betydelig mindre enn i Norge på vinterstid.

PILOTING er et EU-prosjekt som har som mål å øke effektiviteten, sikkerheten og kvaliteten på inspeksjon og vedlikehold. Ifølge Statens vegvesen stenges norske riksvegstunneler over 500 meter cirka en gang i måneden, hovedsakelig grunnet kontroll og vedlikehold. Reduksjon av inspeksjonstiden, og økning av inspeksjonskvaliteten, vil dermed ha stor samfunnsnytte grunnet økt sikkerhet, redusert ulempe for trafikanter og reduserte kostnader til omdirigering og kolonnekjøring. I dette prosjektet vil vi opprette klynge av norske aktører bestående av infrastruktureiere, bedrifter som utfører inspeksjon og vedlikehold og bedrifter som jobber med autonome systemer. Vi vil veilede disse i bruk av resultatene fra PILOTING, støttet av a) en interaktiv visualisering som illustrerer løsningene utviklet i Horizon 2020-prosjektet, og b) en sensorpakke som er lik den som brukes i prosjektet. Målet med den interaktive visualiseringen er å nå frem til en bred gruppe interessenter. Ved hjelp av denne typen spillteknologi kan man forklare komplekse løsninger på en forståelig or rask måte, som i tillegg fenger mottakeren. Det vil også være mulig å gjøre tilpasninger som illustrerer spesialbehov enkelte aktører har, på en kostnadseffektiv måte. Hvis man har utstyr for virtuell virkelighet (VR) tilgjengelig, vil visualiseringen kunne vises der, men den vil også være tilgjengelig via en nettside og mobil, i tillegg til at det vil produseres en video. Sensorpakken som kjøpes inn vil kunne brukes til å ta testopptak av aktørenes infrastruktur for å kunne forstå, tilrettelegge og imøtekomme spesielle utfordringer aktørene har hos seg. Et eksempel på dette er utfordringer knyttet til snø - tunneltestene som utføres i EU-prosjektet gjøres i sommerhalvåret i Hellas hvor dette problemet antas å være betydelig mindre enn i Norge på vinterstid.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler