Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

The novel antimicrobial resistance breaker and MBL/SBL inhibitor APC247 – studies on mechanism of action (MoA) and resistance development.

Alternativ tittel: Den nye resistens-inhibitoren og MBL/SBL-inhibitoren APC247 - studier av virkningsmekanisme (MoA) og resistensmekanisme.

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektnummer:

333270

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Adjutec Pharma AS er et nystartet (2019) firma som utvikler resistens-inhibitorer som gjeninnsetter virkningen av karbapenemer, som er våre mest moderne antibiotika, og siste-skanse antibiotika på markedet. Karbapenemaser er bakterielle enzymer og forekommer i to klasser, metallo-betalaktamaser (MBL) og serine-betalaktamaser (SBL). Disse ødelegger karbapenemene og gir resistens mot disse legemidlene ved en rekke potensielt dødelige bakterielle infeksjoner. Disse resistens-faktorene i Gram-negative bakterier utgjør en av de mest alvorlige truslene i dag mot den globale folkehelsen. Med OMNImere-prosjektet er det identifisert et helt nytt prinsipp ved at den beste av substansene hemmer både MBL- og SBL-enzymene like effektivt hos de høyest prioriterte bakteriene på WHOs liste: Acinetobacter baumannii (nr. 1 ), Pseudomonas aeruginosa (nr. 2) og Klebsiella pneumoniae/E.coli (nr. 3). Det er unikt i dagens utvikling av nye resistens-hemmere. OMNImere-prosjektet skal undersøke et nytt kombinasjons-produkt som består av et legemiddel (karbapenem) og en ny type enzymhemmer (APC247) i synergi. Ikke bare gjeninnsetter APC247 effekten av det antibiotiske legemiddelet, men det virker ved en signifikant lavere konsentrasjon enn tidligere. Dette peker på reduksjon av antibiotika-bruken i verden, som er et globalt bærekraftig mål. De to viktigste FoU-utfordringene i prosjektet er a) å kartlegge virkningsmekanisme (MoA) i bakterien for APC247, og b) undersøke om det kan oppstå resistens mot kombinasjonen, og undersøke eventuell resistensmekanisme (MoR). Foreløpige mikrobiologiske (MIC) studier i 2021 viste at APC247-karbapenem-kombinasjonen var effektiv mot alle kliniske isolerte bakterier testet. Derfor er APC247 en ny antibiotisk adjuvans som ikke i seg selv er et nytt antibiotikum, men en resistenshemmer. Prosjektet skal samarbeide med avanserte forskningsmiljøer på antibiotika-resistens ved Universitet i Tromsø, og resultatene antas å få meget stor publiseringsverdi.

Adjutec Pharma AS er et nystartet (2019) firma som utvikler resistens-inhibitorer som gjeninnsetter virkningen av karbapenemer som er våre mest moderne antibiotika, og siste-skanse antibiotika på markedet. Karbapenemaser er bakterielle enzymer og forekommer i to klasser, metallo-betalaktamaser (MBL) og serine-betalaktamaser (SBL). Disse ødelegger karbapenemene og gir resistens mot disse legemidlene ved en rekke potensielt dødelige bakterielle infeksjoner. Formålet med OMNImere-prosjektet er å undersøke en helt ny klasse av molekyler representert ved APC247, som i innledende studier har vist at de virker like effektivt på både MBL- og SBL-enzymene. Det er unikt i dagens utvikling av nye resistens-hemmere. OMNImere-prosjektet skal undersøke et nytt kombinasjons-produkt som består av et legemiddel (karbapenem) og en ny type enzymhemmer (APC247) i synergi. For å finne ut hvor bredspektret APC247 virker, skal prosjektet først gjøre en screening på flere forskjellige klinisk isolerte bakterier og bestemme minste inhibitoriske konsentrasjon (MIC) ved å variere konsentrasjonen for de to komponentene i kombinasjonen. De to viktigste FoU-utfordringene i prosjektet er a) å kartlegge virkningsmekanisme (MoA) i bakterien for APC247, og b) undersøke om det kan oppstå resistens mot kombinasjonen, og undersøke eventuell resistensmekanisme (MoR). Foreløpige mikrobiologiske (MIC) studier i 2021 viste at APC247-karbapenem-kombinasjonen var effektiv mot alle kliniske isolerte bakterier testet. Derfor er APC247 en ny antibiotisk adjuvans som ikke er et nytt antibiotikum, men en resistenshemmer. Innledende data viser allerede at APC247 virker på de mest prioriterte resistente bakterier på WHOs liste: Acinetobacter baumannii (nr. 1 ), Pseudomonas aeruginosa (nr. 2) og Klebsiella pneumoniae/E.coli (nr. 3) som inneholdt både MBL- og SBL-enzymer. Hvis prosjektmålene blir nådd, vil resultatene være svært nyskapende og publiserbare i anerkjente tidsskrifter.

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd