Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

MVO Operating Agent for the Tecnology Collaboration Programme Energy Technology Systems Analysis Programme

Tildelt: kr 0,50 mill.

IFE, ved Kari Aamodt Espegren, ble valgt til Operating Agent for ETSAP fra 2020. ETSAP er et Technology Collaboration Program under IEA og fungerer som et konsortium som aktivt samarbeider for å etablere, vedlikeholde og videreutvikle verktøy og modeller for energisystemanalyse. Fokuset i ETSAP er utvikling av TIMES-modeller. Det er 20 medlemsland med i ETSAP, i tillegg til EU-kommisjonen. Det er nasjonale team i nesten 70 land som benytter de verktøy og modeller som utvikles gjennom ETSAP-samarbeidet. Modellutvikling i ETSAP skjer i samarbeid mellom de ulike medlemmene. IFE er med i flere av disse utviklingsprosjektene. Viktige samarbeidsprosjekter i ETSAP nå er videreutvikling av den globale energisystemmodellen ETSAP-TIAM og forbedret modellering av ulike teknologier, slik som hydrogen og ulike typer av energilagring. ETSAP var også med og arrangerte også en sommerskole for PhD-studenter i 2019, og skal også være med på det samme sommeren 2020. Operating Agent har ansvar for å legge til rette for et godt samarbeid mellom ETSAP-partnere gjennom koordinering av interne modellutviklingsprosjekter, å arrangere to årlige workshops, og bidra til samarbeid med IEA om energisystemanalyse og modellering.

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi