Tilbake til søkeresultatene

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Food security through better sanitation: the case of urine recycling

Alternativ tittel: Matsikkerhet gjennom bedre sanitærforhold: Resirkulering av urin (FoodsecURe)

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektnummer:

335008

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Menneskelig urin utgjør den mest næringsrike, men dårligste resirkulerte delen av avløpsvannet fra husholdninger. Hvis urin samles og behandles, kan den trygt brukes som gjødsel i jordbruket. Omtrent en fjerdedel av den globale etterspørselen etter nitrogen og fosfor i landbruket kan dekkes av næringsstoffene i menneskelig urin. Storskala resirkulering av menneskelig urin møter imidlertid mange teknologiske, helsemessige, sosiokulturelle, økonomiske, miljømessige og institusjonelle barrierer. Målet med prosjektet FoodsecURe er å løse opp i disse barrierene på systematisk vis. I løpet av fire år, med 17 partnere fra Norge, Etiopia og Sverige, tar FoodsecURe sikte på å oppfylle følgende: 1) For å overvinne teknologiske barrierer, skal det utvikles et fellessystem for innsamling og sikker omgjøring av menneskelig urin til fast gjødsel. Dette for å stadfeste alkalisk dehydrering som teknologi. 2) For å overvinne menneskelige helse- og sikkerhetsbarrierer, vil gjødselen bli testet i samarbeid med lokale småskalabønder i Etiopia, med fokus på avlingskvalitet og skjebnen til sykdomsfremkallende mikroorganismer og miljøgifter. 3) For å overvinne sosiokulturelle barrierer, vil villighet og atferd hos ulike aktører, i tillegg til kulturelle tabuer og fobier, bli analysert. 4) For å overvinne institusjonelle og økonomiske barrierer, vil det bli utviklet nye, bærekraftige forretningsmodeller. 5) For å overvinne barrierer knyttet til deltakelse og kommunikasjon, vil det rettes fokus på å styrke koblingene mellom vitenskap, politikk og brukergrupper.

Human urine contains essential nutrients (e.g., nitrogen and phosphorus) required for plant growth. Hence, urine can serve as a “free” and locally available nutrient source. Successful, low-cost urine-diverting toilets (UDTs) that separately collect urine have been developed in Scandinavia and in Europe and are being manufactured at large-scale in Africa. There exists many barriers to urine recycling at scale. The important initial steps for increased use of urine as a fertilizer (UBF) are to understand the technical, socio-cultural, economic, institutional and ecological aspects that affect large-scale adoption of UDTs, urine treatment technologies, and UBFs; provide evidence-based data that shows urine is safe in terms of heavy metals, pathogens, and organic micropollutants; and identify optimal combinations strategies to sustain adoption in the long term. FoodSecURe will be implemented and will utilize the already existing UDTs in communal public areas in Bahir-Dar, Ethiopia. Due to lack of technology and limited awareness of users, government and institutions, these UDTs were used inappropriately, and no UBF has been produced from the UDTs. The project will be conducted through 6 work packages (WPs): WP0 focuses on the project management. WPs 1-4 focus on identifying the barriers in the adoption of urine recycling based on technology (WP1), health (WP2), socio-culture and environment (WP3), and economic and institutions (WP4). The dissemination, exploitation and communication activities are in WP5. The various tasks are implemented through a multi-disciplinary and multi-actor approach by scientists specializing in social sciences, business management, agronomy, parasitology, environmental engineering, environmental science, and soil science. A Stakeholder Advisory Committee will be created to strengthen science-policy-stakeholder linkages and ensure that the technical and socio-economic solutions identified in the project match the stakeholders’ needs.

Budsjettformål:

NORGLOBAL2-Norge - global partner