Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Learning across boundaries in elderly care (LABCare): Enabling expansive learning in and across vocational education and workplace practices

Alternativ tittel: Grensekryssende læring blant helsefagarbeidere i og for eldreomsorg (LABCare)

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

335687

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2023 - 2028

Samarbeidsland:

LABCare er et forskningsprosjekt som skal bidra med kunnskap om hvordan kompetansen til helsefagarbeidere som jobber i eldreomsorgen kan styrkes gjennom gode læringsmiljø i og mellom utdanninger og kommuner. Helsefagarbeidere er en yrkesgruppe som utgjør nøkkelpersonell i omsorgen for eldre, men som i utgangspunktet har lav formell utdanning. Det er stort behov for kunnskap om betingelser for læring og kompetansebygging innen eldreomsorgen, spesielt blant denne yrkesgruppen. LABCare omhandler læringsmiljø, yrkesfaglig utdanning og omsorgsarbeid og har fokus på læringsmiljø i og på tvers av yrkesfaglige utdanninger og arbeidsplasser innen eldreomsorgen. Den består av dokumentstudier, feltarbeid og intervju i seks større bykommuner og mindre distriktskommuner på tvers av tre regioner i Norge og Danmark. En dokumentstudie ser nærmere på politiske styrende tekster og tidligere forskning på feltet. Forskningsprosjektet rommer også omfattende feltarbeid og intervju for å beskrive utdanningsinstitusjoner, kommuner, arbeidsgivere, elever, studenter, lærere og veilederes erfaringer. De ulike studiene vil sammen gi viktig kunnskap om betingelser for læring og læringsmiljø. Dette kunnskapsgrunnlaget vil kunne brukes i videre utviklingsarbeid, både strategisk, organisatorisk og praktisk, med mål om å sikre en kompetent og kvalifisert arbeidsstyrke innenfor eldreomsorgen.

Worker recruitment, retainment, and upskilling are interwoven challenges in the elderly care field. Although these are priorities in both Norway and Denmark, the complex demands and treatment of healthcare students and licensed practical nurses (LPNs) is complicating the fulfillment of such goals. A richer account of learning environments, vocational education, and experiences of care work will be necessary to provide a competent and reliable workforce for the future. Responding to the urgent need to attract and retain qualified elderly care staff, a core objective of LABCare is to explore, using appropriately boundary-crossing frameworks, how conditions for learning may be enhanced through collaborative arrangements between vocational education and municipal employers. Built around the concept of Expansive Learning Environments this project proposes an interdisciplinary, comparative study that extends across demographic and national boundaries. A multi-case-study design, which uses several data sources and methods, is employed for cross-site comparison. The key sites of the study are the learning environments in and across vocational education and elderly care workplaces, and the research, involving document studies, fieldwork, and interviews, will be conducted in 6 municipalities across 3 regions: Nordland, Oslo, and 1 Danish region. By utilising the Expansive-Restrictive Framework from Fuller & Unwin (2004), LABCare will newly identify policy and organisational elements that shape student/LPN motivation and learning, investigate synergies between the personal engagement of students/LPNs and the development of elderly care education and organisations, and ultimately provide a novel analytical framework for evaluating the quality of learning environments pertaining to care work. The findings will be of critical relevance to several development initiatives – strategic, managerial, practical – that endeavour to secure a competent and qualified elderly care workforce.

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder