Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Improving resistance of farmed Atlantic cod to francisellosis: interplay between host-pathogen interactions, environment, and genetics

Alternativ tittel: Forbedring av resistens hos oppdrettet atlantisk torsk mot francisellose: samspill mellom vert-patogen-interaksjoner, miljø og genetikk

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

335990

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2023 - 2028

Samarbeidsland:

Hovedmålet til FRANTIC er å forbedre evnen til oppdrettet atlantisk torsk til å motstå francisellose, en sykdom som truer fiskehelse og velferd, og som forårsaker betydelige økonomiske tap for torskeoppdrettere. Per i dag finnes det ingen forebyggende tiltak eller behandlinger mot francisellose. I FRANTIC undersøker vi hvordan francisellose utvikler seg og hvor alvorlig fisk blir påvirket av francisellose i ulike vanntemperaturer. Vi undersøker og fastslår hvordan sykdommen og dens alvorlighetsgrad kan bestemmes fra en rekke individer, og hvordan disse registreringene kan utnyttes i avl. Vi vil vurdere hvor mye av forskjellene i resistens mellom familier og individer som er genetisk, og om mulig, hvilke genetiske varianter eller gener som påvirker resistens. Dette skal vi gjøre ved å utsette familiegrupper av torsk for denne sykdommen. Deretter skal vi registrere hvordan sykdommen påvirker ulike fisker og familier. Videre vil vi undersøke effektiviteten til de eksisterende vaksinekandidatene og utvikle nye vaksiner, og vurdere om vaksinasjon kan være en del av strategien for å forhindre francisellose-utbrudd i felt. I FRANTIC vil forskere som representerer flere vitenskapelige disipliner få kunnskap om francisellose i atlantisk torsk og støtte videreutvikling av bærekraftig norsk torskeoppdrett.

FRANTIC brings together an interdisciplinary team of experts on genetics, immunology, fish biology, microbiology, and vaccinology to find solutions to counteract the multi-levelled adverse effects of francisellosis outbreaks in Norwegian Atlantic cod aquaculture. Francisellosis, a disease caused by Francisella noatunensis ssp. noatunensis, threatens fish health and welfare, causes substantial economic losses to the cod farmers, and hampers sustainable growth of current and future aquaculture. Currently, there are no preventive measures or treatments against francisellosis; an interdisciplinary approach combining state-of-the-art methods is imperative to improve resistance of Atlantic cod to francisellosis. FRANTIC will characterize the pathogen in different culture conditions, pathogenesis and host-pathogen interactions in cohabitant test, and push for development of in-vitro challenge models. Based on this knowledge, novel high-throughput phenotypes will be determined, suitable for genetic and genomic studies. We will quantify the genetic variation, unravel the genetic architecture (SNP variation, QTL detection), and search for functional genetic variation in francisellosis resistance traits, by combining family-based challenge test phenotypes together with the state-of-the-art genetic/genomic technologies. We will further assess the efficacy of existing vaccine candidates, develop new candidate vaccine targets, and consequently apprize the potential of vaccination as a part of the strategy to counteract francisellosis outbreaks in field. FRANTIC, with its interdisciplinary approach, will create a knowledge base regarding francisellosis in Atlantic cod, and support further development of sustainable Norwegian cod aquaculture.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning