Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Exposure Assessment and Prevention of Death, Disease and Injuries among Offshore Petroleum Workers

Alternativ tittel: Eksponeringskarakterisering og forebygging av død, sykdom og skader blant offshoreansatte

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektet vil gi mer presis og pålitelig innsikt i potensiell yrkesrelatert sykdom blant norske offshorearbeidere. Prosjektet har etablert en ny studiepopulasjon over offshorearbeidere basert på informasjon om helikoptertransport og yrkeshistorikk blant offshorearbeidere som har reist offshore mellom 1980 og frem til i dag. I tillegg gjennomfører prosjektet nå en spørreundersøkelse som sendes direkte til offshorearbeiderne. Denne kohorten skal kobles til en kohort etablert av Kreftregisteret i 1998, bestående av offshorearbeidere som hadde jobbet offshore mellom 1965-1998. Med denne kombinerte kohorten vil man få et state-of-the-art monitoreringsverktøy som kan koples til en rekke nasjonale helseregistre og andre datakilder, som vil gi direkte mulighet til å evaluere effekten av HMS-tiltak på ulike helseutfall. Etter etableringen, vil dette prosjektet bruke oppdaterte eksponeringsestimater og informasjon fra ulike helseregistre for å adressere vitenskapelige spørsmål knyttet til dødelighet, sykdommer, traumer/skader og forbruk av reseptbelagte legemidler blant offshorearbeidere. Dette er spørsmål som er viktige for selskapene, arbeiderne, tilsynsmyndigheter og for det internasjonale vitenskapelige samfunnet. Prosjektet innebærer håndtering av sensitive persondata, og legger stor vekt på personvern. Utviklingen av prosjektet har blitt utført i samarbeid med eksperter ved Universitetet i Bergen (eksponeringsvurderinger), Kreftregisteret, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Nasjonalt Traumeregister/Oslo universitetssykehus (anestesi og traumatologi). De epidemiologiske og statistiske analysene vil bli utført i samarbeid med noen av verdens ledende spesialister på området fra US National Cancer Institute, Albert Einstein College of Medicine (NY, USA), Institute for Risk Assessment Sciences, Utrecht University (Netherlands ) og University of North Carolina, Chapel Hill (NC).

Studies of cardiovascular, respiratory, neurological, psychological diseases and injuries according to occupational exposures and lifestyle factors in upstream petroleum workers are currently lacking. Knowledge from such studies— based on objective disease registry data and well-characterized exposure data—is of great international interest. Studies in petroleum workers, focusing on other outcomes than mortality or cancer, have often been based on self-reported outcomes, which is incomplete and prone to serious bias. Offshore petroleum workers are exposed to hydrocarbons during production and processing at offshore platforms. To quantify disease risk according to career-long exposure, it is important with exposure data that cover the total employment period, which in turn allows for estimation of disease risk according to time-dependent exposure. Offshore workers are also subject to extreme shift work and touring patterns, psychological strain, sleep deprivation, an affluent lifestyle and long periods of limited physical activity, which are important risk factors for chronic disease. The present project has three main objectives: 1) update job-exposure matrices for benzene and oil mist/vapour with recent measurement data, 2) conduct a questionnaire survey on work history and lifestyle factors among former and active offshore workers, and 3) undertake broad, register-based assessments of mortality, morbidity and injuries in this occupational group. The present project will make use of the Norwegian Offshore Petroleum Worker cohort (NOPW cohort, n˜28 000) with employments during the time period 1965–1998, and a new cohort of virtually all Norwegian petroleum workers (n˜75 000) from the period 1980–2020. The new cohort is based on transport records from onshore heliports to offshore platforms and back (Heliport cohort). Together the NOPW cohort and the Heliport cohort will generate novel scientific evidence that in turn may be used for disease preventive actions.

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum