Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

A comparative analysis of Chinese and Russian espionage and cyber operations

Alternativ tittel: En komparativ analyse av kinesisk og russisk bruk av spionasje og cyberoperasjoner

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

336228

Prosjektperiode:

2022 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Etterretning- og sikkerhetstjenester opererer vanligvis ikke uavhengig av politiske føringer. I stedet er de som regel godt integrert i utviklingen og implementeringen av politiske målsetninger. Dette argumentet er således gjeldende for de to statene denne forskningen vil fokusere på, Russland og Kina. Likevel, deres tilnærming til spionasje- og cyberaktiviteter er ulik. Dette forskningsprosjektet vil undersøke i hvilke grad deres ulike historiske arv har påvirket strategiene og metodene brukt i deres spionasje- og cyberaktiviteter for å understøtte kinesiske og russiske utenrikspolitiske målsetninger. Forskningen vil bli delt inn i tre faser. Fase 1 vil analysere eksisterende teorier og analytiske rammeverk for å forstå den politiske arven i Kina og Russland. I Fase 2 vil jeg gjennomføre case-studier for å etablere empiri for bruken av kinesisk og russisk spionasje- og cyberaktiviteter, både i et historisk og moderne perspektiv. Avslutningsvis vil jeg i Fase 3 analysere sammenhengen mellom funnene gjort i Fase 1 og Fase 2. Dette vil legge grunnlaget for utviklingen av trender og mønstre for hvordan Kina og Russland benytter spionasje- og cyberaktiviteter for understøttelse av sine utenrikspolitiske målsetninger. Forskningen vil primært bruke relevant litteratur fra statsvitenskap og sikkerhetsstudier, samt de to underkategoriene etterretningskultur og strategisk kultur. Forskningen vil bære preg av sammenhengen og avhengigheten av disse disiplinene.

Today, the ambiguous lines separating peace, conflict, and war offer an operational domain for some unique methods predominantly administered by a state’s intelligence services. Intelligence services do not usually act independent of political guidance. Instead, they tend to be integrated with the political leadership and the development and implementation of political objectives. This argument is apparent in the two states this proposed research will focus on: China and Russia. Due to its high relevance in today’s digitized world, the technological aspect of intelligence will comprise a significant portion of this research. David Gioe, Michael Goodman, and Tim Stevens conclude that cyber does not entail a revolution for intelligence. However, intelligence services must still enable themselves to effectively integrate this domain into the existing system. China’s use of cyber espionage is a continuation of its historic emphasis on infiltration. However, through the expansion of the internet, new methods of infiltration have been developed for intelligence services around the world. Nigel Inkster asserts that cyber operations have given China the tools to reduce operational risk at the same time as the country’s collection capabilities have expanded rapidly. The same is evident in Russia. Technology has not altered the concept of Russian espionage activities but rather provided several new methods for deployment. This proposed research project will enrich the existing literature by exploring the causal link between Chinese and Russian foreign political objectives and the role of their intelligence and security services in pursuit of these objectives by the use of espionage and cyber activities.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder