Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Improving mental health services with and for indigenous and ethnic minority youth

Alternativ tittel: Sammen om bedre psykiske helsetjenester for ungdom med bakgrunn som etniske minoriteter og urfolk

Tildelt: kr 14,6 mill.

InvolveMENT-prosjektet skal tilpasse digitale psykiske helsetjenester for å møte behovene til ungdom med bakgrunn som nasjonale minoriteter, urfolk og flyktninger. Den offentlige norske kommunikasjonskanalen ung.no skal tilpasses for å møte behovene til disse ungdommene. Hovedmålet er å bidra til å styrke deres psykiske helse. Det finnes per i dag lite informasjon om den psykiske helsen til ungdom med minoritetsbakgrunn og deres behov for digital helsehjelp. Hvordan er deres psykiske helse? Hvilke behov har de for digitale tjenester for psykisk helse? Er de kjent og tilfreds med kommunikasjonskanalen ung.no og de tilgjengelige tjenestene? Hvordan mener de at tjenestene bør tilpasses for å møte deres behov knyttet til psykisk helse? InvolveMENT-prosjektet involverer ungdom med bakgrunn som nasjonale minoriteter, urfolk og flyktninger gjennom alle faser av forskningen. Vi skal gjennomføre spørreundersøkelser og intervjustudier for å lære om erfaringene og behovene deres. Kunnskapen vil danne grunnlag for en samarbeidsprosess som skal involvere ungdom, profesjonsgrupper fra helse- og velferdstjenestene, og representanter fra Helsedirektoratet for å tilpasse ung.no. Den tilpassede tjenesten vil testes i en studie for å avgjøre hvorvidt ungdom med minoritetsbakgrunn er tilfreds med tjenesten og om den bidrar til å styrke deres psykiske helse. Kostnadseffekt og sikkerhet av tjenesten vil også testes.

The InvolveMENT collaborative research project will contribute to improve the mental health of youth with national minority, indigenous and refugee backgrounds by meeting their information and personalised mental health needs, using public eHealth services. Digital mental health services are available through the public communication channel ung.no provided by the Norwegian authorities. It facilitates access to quality-ensured information and support services for youth. However, these services have not been adapted to meet the needs of minority youth and no research evidence exists to determine service acceptability, effectiveness, cost-effectiveness or safety. The InvolveMENT research project will apply a co-design process involving youth with national minority, indigenous and refugee backgrounds to develop adapted, culturally sensitive, equitable and sustainable healthcare services. Firstly, we will assess the mental health status and eHealth support needs among under- and unexplored minority groups, using a cohort of 1,500 youth (WP1). Youth from these groups will be interviewed to further explore their perspectives on eHealth services, with a particular focus on the Norwegian public communication channel ung.no (WP2). The knowledge will contribute to a co-design process involving minority youth groups/organisations, the Norwegian Directorate of Health, healthcare providers, and University based research centres (WP3). The strong involvement of youth through co-design processes and as research participants ensures that their needs are at the centre of the research. Changes to the services will be implemented and finally tested through a randomized controlled trial and qualitative study using the Trials within Cohorts design, to assess the use, acceptability, satisfaction, effectiveness, cost-effectiveness and safety of the services to meet mental health support needs of youth with national minority, indigenous and refugee backgrounds (WP4).

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester