Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Understanding the effect of cover crops on soil health, soilborne pathogens, yield and quality of potatoes and root vegetables

Alternativ tittel: Tilpasset bruk av fangvekster for bedre jord- og plantehelse i rotgrønnsak- og potetproduksjon

Tildelt: kr 12,0 mill.

En sunn jord opprettholder de fire hovedfunksjonene karbon- og næringsomsetning, jordstruktur og kontroll av planteskadegjørere. Disse jordfunksjonene er truet i intensivt landbruk, og det er behov for en dyrkingspraksis som sikrer god jordhelse for å opprettholde og optimalisere produksjonskapasiteten til dyrkbar jord og en stabil avling. Fangvekster (CC) er planter som dyrkes etter eller sammen med hovedkulturen for å beskytte og berike jorda. CC-er er kjent for deres gunstige innvirkning på jordhelse, inkludert effekt på tilbakeholdelse av næringsstoffer, erosjon, jordpakking, karbonlagring og jordas biodiversitet. Videre har CC-er kjente gunstige effekter på plantehelse og forekomsten av jordlevende plantepatogener. Likevel er lite kjent om CC-effektene på interaksjoner mellom jordhelse og jordlevende plantepatogener, inkludert virkningen av CCs roteksudater (metabolitter) på jordhelse og plantepatogener. Rotvekster er sterkt påvirket av store tap på grunn av lav avlingskvalitet og sykdommer forårsaket av jordlevende plantepatogener. En tilpasset bruk av CC-er i rotvekster kan forbedre biologiske og fysiske egenskaper som påvirker jordhelse og gi bedre plantehelse og dermed øke både avling og lagringskvalitet. Gjennom Cropdrive tar vi sikte på å identifisere et sett med CC-er med høyt potensial for å forbedre jord- og plantehelse i potet- og rotgrønnsakproduksjon, ved å (i) vurdere hvordan CC-ers primære og sekundære metabolitter i jord påvirker forekomst av jordlevende plantepatogener og gunstige jordmikrober, (ii) kartlegge virkningen fra utvalgte CC-er på jordhelseparametere og hvordan disse parameterne kan knyttes til jordmetabolitter og plantehelse, (iii) demonstrere virkningene på jordhelse, jordlevende plantepatogener og potensielle klimagassutslipp ved å teste CC-er i feltskala potet- og rotgrønnsakproduksjon, og (iv) vurdering av virkningene av CC-er på plantehelse og høste- og lagringskvaliteten til produktene.

The Norwegian agricultural value chain actors for potato and vegetable production aim for a 50% increase of the domestic share within 2035. Carrots and potatoes are important agricultural crops in Norway, but there are major challenges with plant disease both in the field and in storage. Cover crops have the potential to be an important tool for a sustainable increase in vegetable and potato production and there are several recent projects exploring this potential. However, there is a lack of studies that look at how cover crops contribute to good soil health and at the same time consider the effect on soilborne plant pests such as fungi, bacteria and nematodes. Cropdrive aims to identify a selection of cover crops suitable for use in root vegetable and potato production with beneficial impacts on both soil and plant health, and greenhouse gas exchange. We will test a number of cover crops and measure trends in the occurrence of primary and secondary metabolites, e.g., amino acids, organic acids and phenols in the root zone. We will evaluate how these metabolites affect the growth and quality of potatoes and carrots. Further validation of the proposed cover crops will be done under field conditions in experimental fields and with selected growers, with measurements of selected parameters for good soil health, -structure and -physical conditions, greenhouse gas exchange, occurrence of soilborne plant pests and effects on crop quality in the field and during storage. The output from Cropdrive will provide documented recommendations on the choice of cover crops and necessary adaptations of cropping practices to ensure successful use in root vegetable and potato production. The project will be a collaboration between research institutes, value chain partners (agricultural advisers, farmers associations, industry partners), administrative bodies in agriculture and food safety, and international scientific experts.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram