Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

ERA-Net: dAta-DRivEN smArt buiLdINgs

Alternativ tittel: JOINT CALL 2020 (MICALL20) FOR GREEN ENERGY TRANSITION ERA-NET EnerDigit 110906 dAta-DRivEN smArt buiLdINgs

Tildelt: kr 0,80 mill.

Bygninger står for 40 % av energiforbruket i EU, og hoveddelen av dette forbruket går til oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg (HVAC). Med økende elektrifisering og digitalisering forvandles vedlikehold og kontroll av VVS-systemer i bygninger raskt til en utfordring i datadomener som krever nye verktøy. ADRENALIN-prosjektet, finansiert av ERA-Net Smart Energy Systems gjennom den felles utlysningen om digital transformasjon, søker å utvikle og teste maskinlæring (ML) og smarte kontrollalgoritmer for å aktivere eller forbedre datatjenester for bygninger. Prosjektkonsortiet består av forskningsorganisasjoner, IKT-bedrifter og byggeiere med spesialisering på datatjenester for bygninger. Den elektriske hovedmåleren er ofte den eneste datakilden som er installert i eksisterende bygg. Utviklingen av datatjenester for bygninger er imidlertid avhengig av tilleggsinformasjon, som energien som brukes til oppvarming og kjøling, innetemperatur osv. Dette krever installasjon av ekstra sensorer og delmålesystemer som enten er omfattende, kostbare, eller upraktiske . ADRENALIN løser denne utfordringen ved å hente ut så mye informasjon som mulig fra eksisterende energimålerdata ved å bruke avanserte teknikker som ML og energiinformatikk. Tre kjernedatarelaterte emner er identifisert i ADRENALIN – i) for å skille HVAC-belastninger fra totale hovedmålerdata, ii) for å automatisk merke energiklassen til en bygning basert på HVAC-belastninger og iii) å planlegge og kontrollere HVAC-belastninger på en smart og fleksibel måte som svar på prisbildet i markedet. I denne sammenheng vil ADRENALIN-prosjektet samle inn store mengder data fra bygninger i en "data - sandkasse" og "crowdsource" ML-løsninger ved å organisere konkurranser for hver datautfordring. De beste løsningene vil bli implementert under virkelige forhold på partnerselskapers digitale plattformer for å teste deres generelle gyldighet og skalerbarhet, og dermed bringe dem nærmere markedsberedskap.

Buildings represent a high share of peak electricity demand, but thanks to their slow thermal inertia they also offer the potential to be one of the lowest-cost opportunities for providing the flexible demand needed to support increasing levels of variable renewable energy resources in electricity grids. To activate and scale this latent flexible demand opportunity, new data-driven software services are needed. ADRENALIN aims at facilitating large scale roll-out of data services and smart controls in the existing building stock. By collecting a large and varied pool of measurement data from real buildings (data sandbox), ADRENALIN will crowdsource to data challenge competitions the development of new algorithms. The best-performing solutions will be implemented in real-life conditions on the digital platforms of the partner companies to test their general validity and replicability, and to demonstrate real-life performance.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi