Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

E!646PRECYSE. Predictive biomarker profile for tumour and patient stratification for CyPep-1 guided ICI-therapy

Alternativ tittel: PRECYSE. Prediktiv biomarkørprofil for behandling med CyPep-1 og ICI

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

336799

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

CyPep-1 er en ny legemiddelkandidat som angriper celleveggen i kreftceller. CyPep-1 aktiverer en immunrespons mot kreftceller og øker effekten av andre immunterapier (f.eks. anti-PD-1). I dette prosjektet vil vi utvikle og validere PreCyse, en prediktiv biomarkørprofil som kan identifisere pasienter som vil ha nytte av behandling med CyPep-1. PreCyse har som mål å vise at persontilpasset medisin forbedrer de kliniske resultatene, og øker sikkerheten. Biomarkørprofilen vil bli integrert i den kliniske og kommersielle utviklingen av CyPep-1.

In this project we will develop and validate PreCyse, a predictive biomarker profile that can identify patients that will benefit from treatment with CyPep-1. This biomarker profile will be used for the identification of highly responsive patients and will be crucial for the successful late-stage clinical development of CyPep-1. The project will characterise the molecular mode of action of CyPep-1 and downstream signalling events in different tumor genotypes in order to define biomarkers that identify tumour types responsive to treatment with CyPep-1. The project will include patient populations responding to CyPep-1 monotherapy and in combination with PD-1 inhibitor (Pembrolizumab). PLEASE SEE ATTACHED EUROSTARS APPLICATION FOR MORE INFORMATION.

Budsjettformål:

EUROSTARS-EUROSTARS