Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

E!1003 SUstainable COntrol of LIsteria containing Biofilms

Alternativ tittel: E!1002 Bærekraftig kontroll med Listeria i biofilmer

Tildelt: kr 0,92 mill.

Effektivt renhold i anlegg som produserer mat er viktig for å sikre trygge og holdbare produkter. Spesielt utfordrende er Listeriabakterien som kan etablere seg i miljøer og utstyr hvor det produseres mat og dermed bli overført til maten og utgjøre en mattrygghetsrisiko. Listeria-bakterien er en særlig utfordring for produsenter av en del spiseklare matprodukter, blant annet i røkelaksproduksjon hvor bakterien både kan etablere seg i biofilmer i produksjonsmiljøet og overleve og vokse i produktene. I dette prosjektet er målet å utvikle et effektivt, bærekraftig, nytt renholdsmiddel som er effektive mot biofilmer. Utvalgte aktive subtsanser vil bli testet ut på relevante bakterier og biofilmer i relevante modellforsøk. Dette vil gi grunnlag for å utvikle prototype renholdsmidler som vil bli testet og evaluert både i pilot-skala og i anlegg som produserer røkte lakseprodukter. Prosjektet inkluderer også forhold knyttet til regelverk og godkjenning av denne type produkter i henhold til europeisk lovgivning.

The project goal is to develop sustainable and effective cleaning liquid products based on a combination of natural compounds and enzymes acting in combination with a biocide to eliminate Listeria monocytogenes (Lm) biofilms on equipment used by the salmon industry. The persistence of pathogenic Lm on food processing surfaces providing contamination of raw materials and processed foods remains a serious challenge for food processors. Highest prevalences of Lm have been reported in lightly processed fish products including cold-smoked salmon. In the current project, relevant multispecies biofilm models will be established. Enzymes and plant extracts will be evaluated and selected and their efficacy will be tested at laboratory scale based on developed biofilm models. Most promising combinations will be formulated into the final SuCoLiB product that will be produced at pilot-scale. Product use practicability will be assessed both in a representative pilot plant and by an end-user. Legislation and regulatory issues will be included according to the criteria of the European legislation. Key R&D challenges include establishment of relevant biofilm models, optimize prototype cleaning products according to stability, and obtain and evaluate effective cleaning using enzymes and plant extracts in mix.

Budsjettformål:

EUROSTARS-EUROSTARS