Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Destinasjon Nordvågen - Visningsenter for villfisknæringen.

Alternativ tittel: Destination Nordvågen - A visitor center for the wild caught fish industry

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektet «Destinasjon Nordvågen - visningssenter for villfanget fisk» skal etablere et besøkssenter for villfisknæringen inne i et fullt operativt fiskeindustrianlegg. Nordvågen AS er et tradisjonelt og moderne fiskeindustrianlegg som kjøper fersk fisk og kongekrabbe fra kystflåten, pakker og videreforedler denne klar til eksport rundt hele verden. Nordvågen AS er lokalisert på Magerøya i Nordkapp kommune. Turisme er den andre store næringen i kommunen og årlig besøkes kommunen av rundt 300 000 turister. Noen av disse skal nå få muligheten til å lære om norsk fiskeindustri. Prosjektet er et samarbeid mellom flere aktører som skal sørge for forankring i kommunen, lokalt og samtidig skape en unik opplevelse. Med seg på laget har Nordvågen AS med seg den erfarne reiselivsleverandøren Destinasjon 71 Grader Nord, for å på en ny og innovativ måte kombinere fiskeindustri og reiseliv. Destinasjon 71 grader Nord, Nordvågen AS og Norfra AS har fått med seg Nord Universitet for å lage innholdet i senteret. Forskerne i Nord Universitet har over flere år arbeidet med innovasjon innen reiseliv. Målet er å gjennom bruke av alle 5 sanser; syn, lukt, følelse og hørsel at gjestene skal oppleve spekteret fra ferske til modnede fiskeprodukter. De skal lære om fangst og produksjon, om bærekraftig forvaltning og foredling, hvordan hele fisken utnyttes og hvor de forskjellige produktene eksporteres. Senteret skal fortelle om viktigheten av norsk villfanget fisk for kystsamfunnene i Norge og for så mange familier i hele verden. I mange andre land er Norsk fisk julemat, festmat og hverdagskost, det er kultur, inntekt og tradisjon. Design skal utføres i samarbeid med Hamran/Johansen arkitekter og for å forankre forretningskonsept har man med seg Nordkappregionens Næringshage. Nordkapp kommune og Nordkappmuseet skal hjelpe med posisjonering i lokal historie og forankring lokalt.

Nordkapp-platået har 250000 besøkende hvert år. I tillegg kommer gjester som søker en annen type opplevelser. Nordkapp og Norge har en stolt og sterk fiskerihistorie som i liten grad fortelles til besøkende i landsdelen. Også beboere i landsdelen har liten kunnskap om at det er fiskeri og torsken som bygde, og selv i dag skaper livsgrunnlaget i Nord-Norge. Fiskerinæringen er en flere hundre år gammel næring, som allerede på 1600 tallet begynte eksport av tørrfisk og klippfisk til resten av verden. I dag har man en morderne, bærekraftig næring i stadig utvikling. Samtidig ser man at den internasjonale reisende blir mer kravstor. Geo-turisme er en trend som stadig gjør seg mer gjeldende, man ønsker å oppleve stedets miljø, kultur og arv, noe ekte og annerledes. Nordkapp og Nord-Norge konkurrerer her i et globalt marked, hva kan man tilby utover selve Nordkapp platået som gjør at mennesker vil velge å komme til Nordkapp kommune i stedet for Island eller Sør Øya på New Zealand? Søker man på opplevelser i Nord Norge er det ingen opplevelser som inkluderer nettopp det landsdelen egentlig er bygget på, fiskeri. Destinasjon 71 grader Nord er en erfaren reiselivsoperatør som tilbyr et bredt spekter naturopplevelser i Finnmark generelt og Nordkapp kommune spesielt, de skaper nettopp disse unike opplevelsene som etterspørres. Nordvågen AS er et tradisjonelt fiskebruk med 53 ansatte, kjøper årlig rundt 6000 tonn fisk og kongekrabbe og man anvender 100 % av råstoffet som kommer på land. Nordkapp er en av de største fiskerikommunene i Finnmark med 211 registrerte fiskefartøy, 6 aktive fiskebruk og flere hundre ansatte i næring og tilhørende næringer på land. Innenfor rammene av geoturisme og kulturell turisme ønsker vi å skape en ny og innovativ opplevelse inne i et operativt fiskeindustrianlegg. I samarbeid vil man derfor etablere et visningsenter for fiskerinæringen ved Nordvågen AS og tilby et trygt, profesjonelt og spennende besøk i en fult operativ fiskeindustribedrift.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena