Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ZEAL - Development of novel technology with ZEro carbon emissions for primary ALuminium production

Alternativ tittel: ZEAL - Utvikling av ny teknologi for null CO2 utslipp fra primærproduksjon av aluminium

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektnummer:

337007

Prosjektperiode:

2022 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Hovedmålet med ZEAL er å skape kunnskap som trengs for å lykkes med å utvikle og optimalisere en alternativ prosess for å produsere primæraluminium. Denne prosessen, kalt HalZero, skal eliminere CO2-utslipp fra aluminiumsproduksjon. Den tradisjonelle Hall-Héroult (HH) prosessen gir CO2-utslipp (1,5-1,6 kg CO2/kg Al) fra reaksjonen mellom aluminaoksid og karbonanoder, noe som gir mer CO2 utslipp enn aluminium produsert. HH-prosessen krever at CO2 blandes med store mengder luft som fører til utslipp med kun ~1 vol% CO2. Den lave konsentrasjonen gjør CO2-fangst og videre håndtering teknisk utfordrende og kostbart. En betydelig økning av CO2-konsentrasjonen har vist seg svært vanskelig. HalZero-konseptet er å elektrolysere vannfritt aluminiumklorid (AlCl3) i stedet for aluminiumoksyd. Hovedgassene i prosessen vil bli håndtert i lukkede kretser og dermed ikke slippes ut til miljøet. Produsert CO2 samles opp og omdannes for gjenbruk. Dette gjør HalZero til en CO2-utslippsfri prosess gitt fornybare energikilder. Innledende studier viser drifts- og kapitalkostnader som kan sammenlignes med dagens HH-prosess, noe som gjør HalZero-prosessen til et lovende null CO2-utslippsalternativ.

The project is part of Hydro Aluminiums ongoing development of a novel process for aluminium production and will support the Hydro Aluminium strategy for a green transition. Hydro’s proprietary HalZero technology is a technology based on converting alumina to aluminium chloride prior to electrolysis in a process where chlorine and carbon are kept in closed loops, resulting in elimination of CO2 emissions from both electrolysis and anode baking. Hydro has been working on lab-scale development of this technology for five years and has now developed a concrete roadmap for piloting this to industrial scale before 2030, and with a first industrial facility started in 2032. The ZEAL project will support the technology development with research on fundamentals aspects to increase the competence and knowledge needed to succeed with the industrialization. Research partners are NTNU and SINTEF.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena