Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

E!255 Smart-Bin development to quickly identify, sort & trace multiple forms of waste for recycling (Acronym: Capture)

Alternativ tittel: E!255 Smart-Bin utvikling for effektiv identifisering, sortering og sporing av avfallsmaterialer (Akronym: Capture)

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

337020

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Samarbeidsland:

Minst 30 % av resirkulert avfall er forurenset. Forurenset resirkulert materiale blir ofte omdirigert til deponi eller mister betydelig verdi i gjenvinnings- og resirkuleringsøkosystemet. Resultatet av dette prosjektet vil være en innovativ Smart Bin (Capture) som tar sikte på å møte det udekkede behovet for en løsning som kan eliminere begge typer forurensning, samtidig som det øker effektiviteten i gjenvinnings- og resirkuleringsøkosystemet og maksimerer den potensielle verdien i avfallsmaterialet. Prosjektet tar sikte på å utvikle nye smarte avfallsbeholdere som er i stand til å: 1: Identifisere og klassifisere avfallsmaterialet 2: Sortering av avfallsmaterialet 3: Tilgjengeliggjøre data og kunnskap om avfallsmaterialet for å støtte merkevare med utvidet innsikt i hvordan de kan resirkulere flere av produktene deres og redusere avfallslekkasjen i økosystemet 4: Forskning og undersøkelser rundt forbrukeratferd for å videreutvikle insentiver for å engasjere avfallsbesittere i avfallsinnsamlingsaktiviteten Den nye teknologien som utvikles gjennom dette prosjektet (Capture) vil rette seg mot segmentet for smart avfallshåndtering i det globale avfallsresirkuleringsmarkedet – Dette er etablerte markeder og segmenter i vekst. Den nye teknologien vil dekke behovet for innsamling av uforurenset og sortert avfallsmateriale, og muliggjøre mer kostnadseffektive resirkuleringsprosesser nedstrøms og bidra til økt resirkulering av materialer for gjenbruk i nye materialer og produkter.

At least 30% of recycled waste is contaminated; either an item being placed into the wrong receptacle (type 1) or a correct item featuring an inappropriate amount of contamination (type 2). Contaminated recyclate often gets diverted to landfill or loses significant value in the recycling ecosystem. The outcome of this project will be an innovative smart bin (Capture) that aims to address the unmet need of a public solution that can eliminate both types of contamination whilst increasing the efficiency of the recycling ecosystem and maximising the potential value of waste. A ‘one size fits all’ waste sorting solution on this scale is not feasible, therefore a modular approach will allow the Smart Bin to meet the user requirements and needs within a variety of specific use case scenarios. The AI technology and image recognition software developed in this project will enable the bin to automatically sort the waste and direct it to the appropriate waste stream based on material and level of contamination. Furhermore research on consumer behavior and analysis will be used to further develop incentives and awards to engage disposers in the collection activity The SmartBin will be introduced to the waste management segment of the global waste recycling market – both of which are well established. The final product will form the basis of our primary revenue stream and will be sold to the primary customer base, with a service/maintenance option, to meet their need of wanting to collect uncontaminated and sorted waste. Sales will be targeted at public venues, retail locations, stadiums, municipalities, office buildings, property owners and operators of public spaces.

Budsjettformål:

EUROSTARS-EUROSTARS