Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Bedre værprognoser for kraftsystemet

Alternativ tittel: Improved Weather Forecasts for the Power System

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektnummer:

337353

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Kan vi overføre mer strøm i dagens transmisjonsnett? Ved hjelp av flere værstasjoner og bedre værvarsel skal KORTPROG gjøre det mulig å øke strømgrensene i det norske kraftsystemet på en trygg måte. Jo mer strøm som går gjennom en ledning, desto varmere blir den. Da strekker ledningen seg og siger nærmere bakken. Kommer ledningen for nær bakken vil den utgjøre en fare for mennesker og omgivelser. Temperaturen er derfor begrensende for hvor mye strøm vi kan sende gjennom hver ledning i kraftsystemet. Temperaturen på ledningen påvirkes imidlertid også av været. Spesielt vinden har en kjølende effekt på ledningen, mens sola bidrar til oppvarming. Kapasiteten på hver ledning varierer med andre ord med været, og hvis vi har full kontroll på været ledningen utsettes for, kan vi regne oss temmelig nøyaktig frem til hvilken temperatur den har. I Norge varierer både vær og terreng mye, og det er ofte vanskelig å varsle nøyaktig hvordan været blir i morgen. I KORTPROG ønsker vi å legge grunnlaget for å få langt mer presise værvarsler enn i dag, gjennom en kombinasjon av utstrakt datainnhenting og avanserte simuleringer. Dataene skal hentes inn fra værstasjoner som utvikles i prosjektet. Målet er å få disse så billige at vi kan sette ut et høyt antall av dem, samtidig som de må kunne sende data inn fra utilgjengelige områder med dårlig mobildekning. Simuleringene vil bli gjort med høyoppløste værmodeller som gir svært nøyaktige beregninger. Hvis vi kan si med sikkerhet hvordan værforholdene er og blir for hvert eneste spenn langs en ledning, kan vi også sende mer strøm gjennom ledningen uten å risikere at den siger for nær bakken. Dette vil gi bedre utnyttelse av det eksisterende strømnettet. Bedre værvarsler vil også være verdifullt i andre deler av kraftsystemet, og ikke minst vil det komme samfunnet som helhet til gode ved at de nye beregningene og målingene også vil forbedre værvarslene på Yr.

I KORTPROG-prosjektet skal Statnett, Norconsult, Telenor og Meteorologisk Institutt (MET) samarbeide om å utvikle mer presise værvarsel, bedre forståelse av usikkerheten i værvarslet og bedre kunnskap om hvordan vi kan forutsi strømgrensen til kraftledninger basert på værvarselet. Dette vil gjøre det mulig å sette mer presise strømgrenser på ledningene i det norske kraftnettet, utnytte den iboende kapasiteten i kraftnettet bedre og få økt overføringskapasitet i systemet. Hvor mye strøm som kan overføres gjennom en kraftledning avhenger av været, spesielt vind og temperatur. Fastsettelse av strømgrenser basert på de faktiske værforholdene kalles Dynamic Line Rating (DLR). DLR brukes av flere systemansvarlige nettselskaper i verden. For å kunne realisere verdipotensialet til DLR i Norge kreves imidlertid værprognoser med høyere geografisk oppløsning enn i dag, spesielt i områder med varierende terreng, som vi har mye av. Værvarslene skal forbedres ved å ta i bruk høyoppløste modelldata og observasjoner fra egenutviklede værstasjoner. Disse vil bli brukt til å kalibrere værprognosene fra METs eksisterende værvarslingssystem, MetCoOp Ensemble Prediction System (MEPS), med observasjoner og høyoppløste modelldata. Vi skal produsere flere modelldatasett ved å kjøre ulike atmosfæremodeller med svært høy oppløsning. Vi skal også hente inn værobservasjoner fra relevante deler av transmisjonsnettet ved å etablere relativt tett målerdekning. Norconsult skal derfor utvikle en værstasjon som er billig og strømgjerrig nok til å utplasseres i høyt antall. Flere steder langs kraftledningene er det lite eller ingen mobildekning. Telenor og Norconsult vil samarbeide om å utstyre værstasjonen med kommunikasjonsløsninger som gjør at den kan overføre data fra disse områdene. Vi skal også videreutvikle DLR-metodikken til å utnytte usikkerhetsinformasjonen fra MEPS, slik at vi kan sette strømgrenser som er konservative ved høy usikkerhet og mer presise når værvarslene er sikrere.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi