Tilbake til søkeresultatene

FINANSMARK-Finansmarkedet

Divesting and voting - theoretical and experimental evidence of equilibrium implications

Alternativ tittel: Selge eller stemme -teoretisk og eksperimentell studie av likevektseffekter

Tildelt: kr 0,60 mill.

Å sikre et grønt skifte for å unngå global oppvarming er trolig den viktigste og største utfordringen i vår tid. Bedrifter står bak store utslipp, men samtidig er ny, grønn teknologi utviklet av bedrifter svært viktig for å løse klimaproblemene. Dette betyr at bedrfitene vil spille en avgjørende rolle i gjennomføringen av det grønne skiftet. Siden det er finansmarkedene som leverer kapital til bedriftene, så kan finansmarkedene spille en avgjørende rolle for å styre bedriftene i grønn retning– men kun dersom eierne av kapital ønsker dette. Som eier av kapital er det i hovedsak to måter man kan påvirke bedriftene. Enten kan man selge seg ut av bedrifter man ikke liker og kjøpe inn i selskaper som man liker, eller så kan man bruke sin eiermakt til å påvirke bedriftene gjennom å stemme i generalforsamlingen. Dette prosjektet skal undersøke hvordan effekten av slike tiltak henger sammen med hva andre gjør. Hvis mange selger seg ut av en forurensende bedrift kan to ting skje. Enten blir det vanskeligere for bedriften å skaffe seg kapital eller så blir det ikke vanskeligere. Det er ikke åpenbart hvordan dette påvirker andre eieres beslutninger. Dersom det blir vanskeligere for forurensende bedrifter å skaffe seg kapital kan man oppleve at avkastningen på kapital blir høyere for de som blir værende i den forurensende bedriften, noe som kan redusere villigheten til å selge. Tilsvarende er det heller ikke åpenbart hvordan villigheten til å stemme grønt i generalforsamlingen avhenger av hva andre gjør. Dersom få stemmer grønt, så kan man stemme grønt uten at det får reelle konsekvenser - hverken ene eller andre veien. Men dersom mange stemmer grønt, så kan det jo være at stemmen faktisk blir avgjørende, og da må man vekte fordelen ved at bedriften blir grønn opp mot eventuelle gevinster man går glipp av. Relatert til dette er det også viktig å forstå risiko-effekten av å flytte kapital til grønne prosjekt, siden avkastning innenfor finans som regel måles som risikojustert avkastning. Dersom grønne prosjekter blir ansett som mindre risikable, så kan de være verdt å gjennomføre selv om klimaeffekten er liten fordi de kan ha en positiv monetær avkastning. Dette prosjektet skal bruke en kombinasjon av teoretiske og eksperimentelle metoder for å undersøke disse spørsmålene.

-

I want to understand the equilibrium effects of divesting and shareholder voting. By equilibrium effects, I here refer to the effect of the strategies conditional on the consequences of the actions of other investors. The focus on equilibrium strategies and incentives is important for understanding the real-world consequences of the different strategies. I first construct a theoretical model to analyze the equilibrium effects of divesting and shareholder voting. I then test the predictions from the model using experimental survey evidence. More details are provided in the project description.

Budsjettformål:

FINANSMARK-Finansmarkedet