Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

The Cold Cast - en podcast om forskning i Arktis.

Tildelt: kr 0,12 mill.

The ColdCast er en podcastserie om forskning i Arktis med studenter og ansatte fra Universitetessenteret på Svalbard som gjester. Gjennom åtte episoder har lytteren blitt introdusert til ulike temaer det forskes på i Arktis: havstrømmer, PFAS, vær- og klima og sikkerhet. Det har også blitt laget en episode om sentrene for fremragende utdanning, FieldPass-prosjektet og et intervju med en forskningsformidler. Episodene er rundt 20 minutter lange, og gjennom en populærvitenskapelig og uformell samtale har lytteren fått innsikt i ulike temaer. Podcasten har vært et samarbeid mellom kommunikasjonsrådgivere og vitenskapelig ansatte, og resultatet har vært forståelig og spennende for publikum. UNIS er en attraktiv kilde til informasjon om klimaforskning, og universitetssenteret får ukentlige pressehenvendelser fra journalister og mediehus som ønsker å intervjue en forsker. Således har podcasten også vært et verktøy for intern medietrening, og flere av gjestene har hatt sin podcastdebut med The ColdCast. Episodene er tidsuavhengige, og ligger tilgjengelig uten utløpsdato, så nye lyttere kan finne tilbake til tidligere episoder i fremtiden. Alle episodene er på engelsk, for å sikre et internasjonalt publikum.

The ColdCast har bidratt til økt forskningsformidling og oppmerksomhet rundt forskning i Arktis. Studenter og forskere som har gjestet podcasten har fått medietrening, og den har blitt brukt i kommunikasjon utad for å øke synligheten av det som skjer på Svalbard, samt bidra til rekruttering av studenter til de naturvitenskapelige fagene. Podcasten er delt med lokalbefolkningen i Longyearbyen, og særlig har episodene om sikkerhet, havstrømmer og værmelding vært aktuelle for fastboende og deres ferdsel i naturen på Svalbard. Episodene er tidsuavhengige, og sådan aktuelle utover lanseringstidspunktet.

Podcasten vil ha fokus på klima- og polarforskning. Podcast i seg selv er ikke noe nytt, men podcast laget og produsert på Svalbard – midt i det arktiske laboratorium – er en ny vri. Vi står og ser på klimaendringene, og håper at vi gjennom denne podcasten kan formidle forskningen så folk forstår de komplekse prosessene som påvirker Arktis. Med «The Cold Cast» ønsker vi å nå ut til alle som er interessert i polarregionen. Ved å være en populærvitenskapelig pod håper vi å favne bredere enn dem som har mastergrad i naturvitenskap, og et mål er at informasjonen skal formidles på en enkel, men presis måte.

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima