Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Software for real-time registration of ultrasound to CT images

Alternativ tittel: Programvare for registrering av ultralyd og CT bilder

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

340808

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Medisinsk ultralyd er en skånsom bildemodalitet med relativt billig og transportabelt utstyr. I motsetning til andre modaliteter som krever at pasienten må transporteres til et undersøkelsesrom (for eksempel CT og MR), kan ultralyd brukes ved sengen. Ultralydavbildning er derfor lett tilgjengelig og har en rekke bruksområder. Ulempene inkluderer at synsfeltet er begrenset og derfor gir redusert oversikt over pasientens anatomi, bildekvaliteten er noen ganger lav, og bruken er operatøravhengig og krever høy grad av ekspertise. For flere kliniske bruksområder er CT- eller MR-bilder fra en tidligere undersøkelse allerede tilgjengelig før ultralydundersøkelsen. Å kunne kombinere disse med ultralyd i en felles visualisering kan være til stor fordel, både for diagnostikk og for veiledning av terapi. For å få til dette må man kunne beregne det romlige forholdet mellom bilder definert i forskjellige koordinatsystemer og med ulik oppløsning. Metoder utviklet for å finne denne sammenhengen er kjent som registreringsmetoder, og har vært et langsiktig forskningsfokus i SINTEF Helse. Denne funksjonaliteten er tilgjengelig på flere avanserte kommersielle ultralydskannere, men dagens løsninger krever manuelt valg av bestemte landemerker for registrering, noe som kan være arbeidskrevende. Vi har derfor utviklet en automatisk sanntidsmetode som vil kunne øke nøyaktigheten, redusere tid og arbeidsmengde, og åpne for økt bruk av bildefusjon hos flere operatører og for nye applikasjoner. I dette prosjektet vil vi undersøke det teknologiske og kommersielle potensialet til denne metoden. Målene inkluderer å undersøke bruksområder, og å implementere og validere teknologien i laboratoriet.

-

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020