Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Green Corridors: Shipping and Fishery’s Transition to Net-Zero in the Norwegian Arctic

Tildelt: kr 99 999

Prosjektnummer:

342572

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

UN Global Compact Norway og Senter for hav og Arktis ved UiT Norges arktiske universitet arrangerer en panelsamtale om omstilling til nullutslipp i skipsfart og fiskeri i den norske delen av Arktis. Panelsamtalen vil være en del av programmet til Arctic Frontiers 2023 som i år blant annet har fokus på hav og energi. Det er kun syv år som gjenstår for å oppnå en halvering av utslippene fra innenriks sjøfart og fiske. For å få til det trenger man å tenke på tvers av sektorer og å finne frem til løsningene som gjør at dette går raskere. For Arktis vil det være tilleggsutfordringer som kaldt klima, lang kystlinje og lav befolkningstetthet som utfordrer ytterligere. Regjeringen har en ambisjon om å halvere utslipp fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030. For å oppnå dette må nullutslippsskip kunne seile mellom havner med fyllestasjoner for grønt drivstoff, og det kan oppnås ved å opprette såkalte “grønne korridorer”. De nordiske miljøministrene har blitt enige om at slike grønne korridorer skal være operasjonelle i den nordiske regionen innen 2030. Hva er status for omstillingen av flåten i Nord-Norge? Hvor langt har man kommet med å etablere grønne korridorer i nord? Hvilke barrierer må forseres, og hva skal til for å lykkes? Hva må fasiliteres av myndighetene, og hva må næringene selv ta ansvar for? Er det noe særskilt med situasjonen i Arktis? Vi legger opp til to etterfølgende paneler med ulike fokus: 1. Status. Hvor er vi i prosessen med å halvere utslipp fra skipsfart og fiskeri? Hvilke grep tas i dag? 2. Mulighetsrom. Hva kan gjøres for å øke omstillingstakten? Hva kan næringsliv, forskning og myndighetene gjøre for å tilrettelegge for endring? Hvordan påvirker internasjonale krav den norske delen av Arktis?

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi