Tilbake til søkeresultatene

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - Nordlandsforskning

Tildelt: kr 13,2 mill.

Budsjettformål:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Temaer og emner

Bransjer og næringerOlje, gassArbeidArbeidsmarkedBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriKlimaKlimasystemet og klimaendringerKulturVitenskap og samfunnDelportefølje Forskning og innovasjon (forskning på)Miljøvennlig energiEnergibruk i bygg og områderMatMat - BlågrønnForskning og innovasjonHavbrukFôr og ernæringMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, biodrivstoffMiljøvennlig energiEnergibruk i industriKlimaGlobale klimautfordringerKlimaKlimatjenesterMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, hydrogenMiljøvennlig energiEnergipolitikk, økonomi og samfunnsspørsmålKulturSamfunnets kulturelle grunnlagMarinMarint arealbruk og arealendringNaturmangfold og miljøKulturminner og kulturmiljøerMineralerGjenvinning av mineralsk råstoffLandbrukMarinMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterNaturmangfold og miljøMarin forurensning inkl. miljøgifterMineralerHavbunnsmineralerLandbrukTrebrukMatMat - Blå sektorNaturmangfold og miljøTerrestrisk arealbruk og arealendringMineralerLandbaserte mineralerLTP3 Innovasjon i stat og kommuneMatMat - Grønn sektorPetroleumReduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøNaturmangfold og miljøMarint arealbruk og arealendringMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterMatMat, helse og velværeUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks NordområdeneNaturmangfold og miljøMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterMiljøvennlig energiEnergipolitikk, miljøkonsekvenser og bærekraftMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, batteri/elBransjer og næringerSkog og trebrukDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorNaturmangfold og miljøTerrestrisk naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks EuropaPetroleumHelseteknologierPolitikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkVelferdMigrasjon, innvandring og integreringVelferdLevekår og befolkningsutviklingKulturReiselivReiselivsnæringenHelseteknologierVelferdsteknologierBransjer og næringerBygg, anlegg og eiendomLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktByforskPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierBransjer og næringerLandbrukVelferdVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningLTP3 Utdanning og livslang læringUtenriks og internasjonale relasjonerKlimaRammebetingelser og virkemidler for utslippsreduksjon og karbonopptakKutt i utslipp av klimagasserMarinHavbrukVelferdFamilie og oppvekstLTP3 Petroleum og mineralerArbeidMineralerArbeidArbeidslivReiselivOpplevelser og tjenesterBransjer og næringerReiselivPolarArktisBransjer og næringerMedia og kulturBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningHavbrukMarinFiskeriPortefølje Samisk samfunn og kulturSamiskLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerUtdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivReiselivBransjer og næringerFiskeri og havbrukPolarSvalbardDigitalisering og bruk av IKTIKT forskningsområdeBransjer og næringerHelsenæringenUtdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiLTP3 HelseHelseMatLTP3 Kultur, sivilsamfunn og medienes rollePolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgLTP3 Demokrati, styring og forvaltningVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringUtviklingsarbeidPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningPortefølje HelseDemokrati, makt og styringLTP3 Klima, polar og miljøUtdanningLTP3 VelferdstjenesterPolarLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningPortefølje Energi og transportPortefølje Klima og miljøMiljøvennlig energiPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matLTP3 IKT og digital transformasjonPortefølje Mat og bioressurserNaturmangfold og miljøGrunnforskningLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonDelportefølje Et velfungerende forskningssystemPortefølje Demokrati og global utviklingLTP3 Fagmiljøer og talenterPortefølje InnovasjonPortefølje ForskningssystemetKlimaLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetLTP3 Hav og kystLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP3 Klima, miljø og energiDelportefølje KvalitetPortefølje Muliggjørende teknologierPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPortefølje Banebrytende forskningVelferdAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderMarinKlimarelevant forskningPortefølje Velferd og utdanningBransjer og næringerLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP3 Tillit og fellesskapLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støtteLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevne