Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Multi-storage systems for multi-markets under multi-time horizons

Alternativ tittel: Energilagringssystemer for flere markeder med ulike tidshorisonter

Tildelt: kr 8,0 mill.

Kraftsystemet har tradisjonelt bestått av store, regulerbare produksjonsanlegg, hvorfra den elektriske kraften har blitt produsert og distribuert til sluttbrukerne. Integrasjon av mer varierende fornybar energiproduksjon skjer imidlertid med økt takt som resultat av at kostnaden for vind- og solkraft har falt kraftig de siste årene. Samtidig forventes det at det blir et større effekt- og energibehov på grunn av økt elektrifisering, for eksempel fra transportsektoren og industrien. Fornybare energikilder som sol og vind er avhengig av vær og lys, som gjør at deres produksjon i mange tilfeller ikke sammenfaller med forbruket. Derfor forventes energilagringsløsninger som batteri- og hydrogenlagringssystemer å bli viktige for å kunne få integrert en større andel fornybar energi i kraftsystemet. Høye investeringskostnader er imidlertid fortsatt én av hovedbarrierene for å kunne utplassere et stort antall batterier i kraftsystemet. Hydrogen er bedre egnet for mer langsiktig energilagring, men anses være en ineffektiv energibærer på grunn av de store energimengdene som går tapt under hydrogenproduksjon. Økt utnyttelse av batteri- og hydrogenlagringssystemer vil kreve videreutvikling av disse teknologiene for å få ned kostnadene og forbedre deres effektivitet. Det er også et behov for en bedre forståelse av hvordan de bør driftes for å maksimere deres samfunnsøkonomiske potensial. MultiStore-prosjektet har som mål å utvikle drifts- og styringsstrategier for disse energilagringsteknologiene og dermed muliggjøre økt integrasjon og mer produksjon fra fornybare energikilder i kraftsystemet. Disse strategiene vil også kunne bli brukt for å gi en bedre forståelse av hvilke utfordringer som må løses, og hvilke insentiver som kreves, for å bedre utnytte og kombinere ulike energilagringsløsninger.

MultiStore will develop control and operation strategies for battery energy storage systems (BESS) and hydrogen energy storage systems (HESS) with the aim of maximizing their socio-economic benefits to further facilitate more VRES in the power grid. Operation algorithms for both the owners (bottom-up) and the grid operators (top-down) will be developed and used to get a better understanding of the incentives required to deploy and combine different energy storage technologies.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi