Tilbake til søkeresultatene

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU NORSAR

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektnummer:

344571

Prosjektperiode:

2023 - 2030

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Budsjettformål:

RETUR-EU-Retur-EU

Finansieringskilder

Temaer og emner

Miljøvennlig energiFornybar energi, geotermiskPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerPolarPortefølje ForskningssystemetPortefølje Demokrati og global utviklingKutt i utslipp av klimagasserMiljøteknologiPortefølje Energi og transportGrunnforskningPortefølje Klima og miljøSamfunnssikkerhetCO2-håndteringCCS - lagringLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneIKT forskningsområdeBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeBransjer og næringerBygg, anlegg og eiendomTransport og mobilitetBransjer og næringerTransport og samferdselCO2-håndteringAnvendt forskningPortefølje Banebrytende forskningUtdanningLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonBransjer og næringerOlje, gassPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningNordområdenePolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningUtviklingsarbeidUtdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelseBransjer og næringerLTP3 Tillit og fellesskapLTP3 Klima, miljø og energiLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierPortefølje Muliggjørende teknologierKlimarelevant forskningLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktLTP3 IKT og digital transformasjonIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterLTP3 Utdanning og livslang læringIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalysePortefølje InnovasjonPolitikk- og forvaltningsområderLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetMiljøvennlig energiPortefølje Velferd og utdanningPolarArktis