Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

STEGMA - Sensor TEchnology for Greater Medical Apparatus

Alternativ tittel: Sensor teknologi for bedre medisinsk utstyr

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektnummer:

346463

Prosjektperiode:

2024 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

STEGMA (Sensor TEchnology for Greater Medical Apparatus) prosjektet er et nytt 3-årig forskningsprosjekt som varer til 2027 og tar sikte på å utvikle en ny teknologiplattform for små og meget stabile trykksensorer for det medisinske markedet. De aktuelle trykkområdene dekker 100 mbar, 500 mbar og 1 bar differensielle sensorer så vel som 1 bar absolutt sensorer (med innebygget vakum referanse). Prosjektet er et samarbeid mellom MEMSCAP AS og SINTEF Digital MiNaLab, Norges ledende MEMS forsknings institutt. Gjennom prosjektet STEGMA vil MEMSCAP og SINTEF bygge på kunnskapsoppbygging og teknologiutvikling for luftfart industrien gjennom flere vellykkede prosjekter. Disse resultatene vil nå videreforedles for å benyttes inn mot medisinsk teknologi i form av nye produkter. Et typisk bruksområde er respiratorer (for nyfødte eller spedbarn) som krever høy nøyaktighet og god oppløsning på grunn av den begrensede luftstrømmen. Mindre størrelse er og viktig for neste generasjon av implantat-enheter og forbedrer MEMSCAPs konkurranseevne i både segmentene for invasiv blodtrykksmåling og filtrering/dialyse. Total prosjekkostnad er NOK 40 Mill, hvor NOK 14 Mill er finansiert gjennom Norges Forskningsråd.

Primary target in this project is to expand the MEMSCAP product portfolios and manufacturing capabilities by developing a new world class technology platform for Pressure Sensor Chip-Stacks that can be used for a large variety of new products for the company’s medical business area. MEMSCAP wants to offer a new world class pressure sensor family of relative, differential and absolute sensor modules by utilizing new enabling MEMS technology that has been made possible by building on knowledge and successful technology developed for the aerospace industry. The research cover design of small area chip-stacks and new processes for high performance 100 mbar, 500 mbar and 1 bar differential pressure sensors and a 1 bar absolute pressure sensors. Verification of the research results cover low cost manufacturing capability of chip-stacks and performance testing for high-end medical sensor applications. This highly focused project is a cooperation between MEMSCAP AS and SINTEF Digital MiNaLab.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet